ดู “Cloud Print”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pauloslf.cloudprint ขี้เกียจลง ปะไปก่อน

ดู “Kingsoft Office (Free)”

https://play.google.com/store/apps/details?id=cn.wps.moffice_eng

แจ๋วนะ เวิร์ด เพาเวอพอยต์ เอกเซล