ดู “Cloud Print”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pauloslf.cloudprint ขี้เกียจลง ปะไปก่อน

Advertisements