วาดเล่น

วาดเล่น ใช้ปากกาที่ซื้อมาเขียนแทบอ่ะ

image

บางจุดเขียนไม่ติด ล่าง ๆ อ่ะ จะเขียนวันที่ เขียนไม่ติด