ช่วยดิฉันจำนะคะ ดิฉันจะหาหนังสือรวมเรื่องถือ ความเชื่อ

เบื่อมาก กับบางความเชื่อ ไม่ได้ลบหลู่ แต่บางความเชื่อ มันเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ มันทำให้คนอื่นเดือดร้อน ตกใจ สะเทือนใจ เสียขวัญได้ ฉะนั้น ถ้าเชื่ออะไร ควรหาทางป้องกัน ไม่ใช่เชื่อแต่ไม่ทำอะไร แล้วมีปฏิกิริยากับคนที่ไม่ได้มีความเชื่อัรื่องนั้น ๆ เพราะว่าบางทีคนอื่น เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไร (ไม่ได้ลบหลู่) เลยก็ได้ โปรดอย่าถือสาในเรื่องที่คนไม่รู้ อย่าคิดว่าทุกคนต้องรู้เท่าที่คุณรู้

ตอนนี้อยู่ในรถทัวร์ อยู่ระหว่างเขา มันไม่มีสัญญาณมือถือ

ขอนั่งแผ่เมตตาก่อน