pwlib 310356 ดู “ColorNote บันทึก Notepad Notes”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note

ข้างบนคือ link โหลดแอพคัลเลอร์โน้ตในเพลย์สโตร์ รายละเอียดตามนี้ ดูเล่นเลย

ต่อด้วย http://www.facebook.com/pranitee/posts/10151393226132987

ลองอ่านดู คือ เราใช้แอพง่าย ๆ นี้ นั่งพิมพ์ที่จะแนะนำการใช้ห้องสมุดให้เด็ก ม.1 (จริง ๆ อยากแนะนำกับเด็กทุกคนแหละ ห้องสมุดจะได้ไม่วุ่นวาย) ลองอ่านดูค่ะ ได้มาสองอย่างนี้ ก๊อปปี้มาจากการแชร์เข้าฮอทเมล เพราะมันจะแผ่หน้ามาเลย อ่านจากเมลได้เลย (ถ้าส่งเข้าจีเมล จะเป็นไฟล์ให้โหลด พอโหลดจะเรียกเปิดจากแอพ colornote notepad notes to do ในแอนดรอยด์นะจ๊ะ)

____ From: To: pranitee
Subject: นักเรียนทุกคนที่มาอาคารห้องสมุดต้องอ่าน
Date: Sunday, March 31, 2013 2:33:37 PM

note1364715188164.html (16.2 KB)

Sent from ColorNote –Forwarded Message Attachment–

[ ] 1. เมื่อมาถึงทางเข้าอาคารห้องสมุด นักเรียนต้องถอดรองเท้า แล้วนํารองเท้าใส่ในถุงรองเท้าให้เรียบร้อย

[ ] 2. ถือถุงรองเท้าเดินเข้าอาคาร เลี้ยวขวา นําถุงรองเท้าไป วางในชั้นวางรองเท้า วางกระเป๋า สัมภาระทุกชนิดไว้ด้านบน ของชั้นวางรองเท้า (ยกเว้น นักเรียนที่มาเรียนในห้องชั้นสอง ของอาคาร ให้ถือรองเท้า กระเป๋า สัมภาระ เดินต่อไปเพื่อขึ้น บันได แล้วนําไปวางที่หน้าห้องเรียนเลย)

[ ] 3. เดินออกจากบริเวณชั้นวางรองเทา ถือบัตรประจําตัว นักเรียน มาสแกนที่จุดสแกนบาร์โค้ด หน้าประตูทางเข้าห้องสมุด เมื่อชื่อนักเรียนปรากฏบนหน้าจอ จึงเดินเข้าไปในห้องสมุด

[ ] 4. เดินหาหนังสืออ่าน โดยในขณะที่อยู่ในห้องสมุด นักเรียนห้ามส่งเสียงดัง ห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มทุกชนิด นักเรียนห้ามนําสิ่งอื่นใดเข้ามาในห้องสมุด ห้องสมุด อนุญาตให้นักเรียนนํามาได้แค่ บัตรประจําตัวนักเรียน กระเป๋าสตางค์ หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์สื่อสาร/แทบเลต “ที่ ปิดเสียง” (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

[ ] 5. หากนักเรียนหาหนังสือที่ต้องการอ่านไม่พบ สามารถ ติดต่อสอบถามจากคุณครูบรรณารักษ์ได้ และยังสามารถ สอบถามนอกเวลาเรียนผ่านทางแฟนเพจห้องสมุดได้ที่ http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

[ ] 6. หากพบหนังสือที่ต้องการยืมแล้ว ต้องสังเกตที่หน้าแรก และหน้าหลังของหนังสือด้วย ว่ามีข้อความว่า “หนังสือสงวน ห้ามยืม” หรือ มีอยู่หมวด อ ซึ่งหมายถึง “หนังสืออ้างอิง” หรือไม่ ถ้าหากมี จะยืมไม่ได้ ถ้าไมมีจึงนําไปยืมที่ช่องยืม

[ ] 7. ต่อแถวยืม พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียนและหนังสือที่จะยืม พอถึงเจ้าหน้าที่ก็ยื่นให้ เจ้าหน้าที่จะบันทึกลงระบบห้อง สมุด แล้วปั้มวันเดือนปี กําหนดส่งคืน (7 วันนับจากวันที่ยืม) ที่หน้าหลังสุด (นักเรียนต้องมองตอนเจ้าหน้าที่ทําการยืมด้วย ถ้าไม่เห็นปั้มวันที่ บอกได้เลย บางทีเจ้าหน้าที่เป็นนักเรียน อาจลืม)

[ ] 8. เมื่อยืมหนังสือเรียบร้อยแล้ว เดินออกจากห้องสมุด ตรง หน้าประตูทางออก จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ ให้เปิดหน้าที่มีใบปั้มวันที่ กําหนดส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูให้เรียบร้อย แล้วค่อยเดินออก ไปสแกนบัตรอีกครั้ง

[ ] 9. หยิบถุงรองเท้า กระเป๋า สัมภาระ แล้วเดินออกจากห้อง สมุด เดินออกจากประตูทางเข้าอาคารแล้วจึงค่อยสวมรองเท้า (นักเรียนที่เลิกเรียนจากห้องชั้นสอง ก็เช่นกัน คือ ต้องเดิน ออกจากประตูทางเข้าอาคารแล้วจึงค่อยสวมรองเท้า)

[ ] 10. หากมาคืน หรือ มาอานหนังสือเฉย ๆ ก็ต้องทําตามนี้ ทั้งหมด ยกเว้นขั้นติดต่อช่องยืม หมายเหตุ ถ้าคืนหนังสือต้องติดต่อที่ช่องคืน และยังต้องสรุปสาระสําคัญของหนังสือให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วย นักเรียนจะคืนหนังสือได้หลังจากที่ยืมไปแล้ว 4 วัน หากเกิน 7 วัน เสียค่าปรับวันละ 1 บาท

[ ] 11. ติดต่อยืมโสตวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) อ่านรายละเอียดใน เว็บไซต์ห้องสมุด หรือที่ป้ายที่วางบนตู้โสตวัสดุ

[ ] 12. ถ้าทําหนังสือหรือโสตวัสดุที่ยืมไปสูญหาย ต้องรีบแจ้ง คุณครูบรรณารักษ์อย่างเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับ จํานวนมาก

[ ] 13. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับห้องสมุด นักเรียนสามารถ ติดต่อสอบถามคุณครูบรรณารักษ์ได้ที่ http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

____ จดหมายที่ถูกส่งต่อ ———-

จาก: วันที่: 31 มี.ค. 2013 16:44
เรื่อง: ข้อปฏิบัติเมื่อนักเรียนอยู่ภายในห้องสมุด
ถึง: “Pranitee Ratanawijitr”
สําเนา:
Sent from ColorNote

–Forwarded Message Attachment–

[ ] 1. หนังสือ และ โสตวัสดุ ภายในห้องสมุด ถูกจัดเรียง ลําดับไว้ (หากไม่ได้เรียง อาจเพราะมีนักเรียนมารื้อคนเป็นจํา นวนมาก จนเจ้าหน้าที่จัดเรียงไม่ทัน) โปรดค้นหาหนังสือ อย่างมีมารยาท อย่าวางหนังสือมั่ว อย่างน้อยต้องวางให้ถูกสี (สีเทปที่แปะด้านล่างสุดของสันหนังสือ)
[ ] 2. ห้ามส่งเสียงดัง โปรดอย่าใช้ห้องสมุดเป็นที่นัดพบปะ พูดคุยกัน กรุณาเข้ามาเพื่ออ่านหนังสือ หรือหาหนังสือเพื่อ ยืมไปอ่านเท่านั้น

[ ] 3. พัดลมในห้องสมุดสามารถเปิดได้ แต่เมื่อลุกจากบริเวณ นั้นหรือจะออกจากห้องสมุด กรุณาปิดพัดลมด้วย หากเจอ พัดลมถูกเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นโปรดช่วยปิด ด้วยค่ะ (สวิตช์พัดลมอยู่บริเวณเสา)

[ ] 4. หากจะนั่งอ่านหนังสือ โปรดขยับเก้าอี้ด้วยการยก (อย่า ลาก) อย่านั่งเก้าอี้สองขา และเมื่อเลิกนั่งแล้ว กรุณายกชิด โต๊ะให้เรียบร้อย

[ ] 5. โปรดช่วยดูแลรักษาสมบัติของห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ ชั้น วางหนังสือ หนังสือ ฯลฯ เพื่อให้มีใช้ไปอย่างนี้ต่อไป

[ ] 6. หากเจอขยะตามพื้น หรือชั้นหนังสือ เช่น เศษกระดาษ เศษถุงขนม เศษอาหาร โปรดช่วยเก็บไปทิ้งที่ถังขยะสีดํา ที่ วางอยู่ตรงห้องชั้นวางรองเท้า (ครูจะรู้สึกขอบคุณมากคะ) และจะดีมาก ๆ ถ้านักเรียนจะไม่แอบนําสิ่งของที่จะกลายเป็น เศษขยะเข้ามาภายในห้องสมุด

[ ] 7. นักเรียนทุกคน ห้ามขึ้นลงด้วยบันไดกลาง (บันไดในห้องสมุด) หากพบเห็น จะต้องถูกทําโทษ นักเรียนที่จะขึ้นลง บันไดกลางได้คือนักเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคุณครูแล้ว เท่านั้น

[ ] 8. หากนักเรียนจะต้องมานั่งเขียนรายงานที่ห้องสมุด (คัด ลอกข้อมูลจากหนังสือห้องสมุด) โปรดนําอุปกรณ์เครื่อง เขียนกระดาษรายงานมาเอง (หรือออกไปหาอุปกรณ์ คุณครู บรรณารักษ์ไม่มีให้) และหยิบหนังสือครั้งละ1เล่ม เมื่อคัดลอกเล่มนั้นเสร็จ ให้นําหนังสือเล่มนั้นไปเก็บที่เดิมให้เรียบร้อย ถึง ค่อยหยิบเล่มใหม่มาคัดลอก

[ ] 9. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์ และสามารถสอบถามผ่านทางแฟนเพจห้องสมุด http://www.facebook.com/PWschoolLibrary ได้ค่ะ

มีเรื่องห้องสมุดไง เขียนสด ณ ตอนนั้น (บ่าย)

ถ้าไม่ดีบอกได้ เดี๋ยวเรียบเรียงใหม่ แต่ก๊อปจากมือถือ (จากคอม ไม่รู้จะเป็นงี้ไหม เดี๋ยวทำจากคอมแล้วจะมาเล่า)
ข้อความ วรรณยุกต์ หายเยอะมาก (เจอประจำตอนก๊อปปี้ข้อความจาก ไฟล์ .pdf ) ก็ตามเติมเอา แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้อ่านทวน (ถ้ามาก ๆ คงแก้จนอ้วก)

แต่ถ้าโหลดไฟล์ ที่ส่งออกเป็นไฟล์แนบอีเมล (ออกจาก colornote) แล้วเปิดผ่าน colornote เลย จะเหมือนเดิมทุกอย่าง เลิศ ๆ ไว้ว่าง ๆ จะมาเล่าใหม่

ยังคงเปรียบเทียบโอเอส เกี่ยวกับFB

ต้องหมายเหตุก่อนว่า มันอาจจะแค่ ณ เวลานี้ แต่คือมันทำให้เราสะดวกในการแชร์ต่ออ่ะ เครื่องซ้ายของคุณผู้ชมคือไอแพด4(ราคา23900เพราะจุ64GB ไอโอเอส6) เครื่องขวาจอสีซีดคือไอโมบายไอโน้ตเก้า(5900 ถ้าจำไม่ผิด แอนดรอยด์4.04) ตอนนี้ ในจอ คือหน้านิวฟีด (หน้าโฮม) เฟสบุ๊ค เราให้พี่เราโพสต์ข้อความ สาธารณะ 1 ข้อความ (บนสุด)

image

จะเห็นว่าท้ายโพสต์มีเมนูแชร์เหมือนกัน

image

เมื่อเรากดเมนูแชร์ เฟสบุ๊คไอโอเอส ขึ้นหน้าต่างเล็ก กดได้แค่รูปลูกโลก ลิมิต สาธารณะ เพื่อน ฉันคนเดียว หรือใหแค่คนในลิสต์ดู แต่เฟสบุ๊คแอนดรอยด์ มีว่าบนหน้ากระดาน อีกข้างเป็นลูกโลก พอกดคำว่าหน้ากระดาน คนละฝั่งกับลูกโลก จะมีเมนูขึ้นอย่างที่เห็น (เหมือนเปิดกับคอม ที่เป็นหน้าต่างเด้งขึ้นมา) ว่า จะแชร์กระดานตัวเอง แชรฺกระดานเพื่อน แชร์ในกรุ๊ป = กลุ่ม แชร์ในเพจ เรากดแชร์ในเพจ พอดีเครื่องไอโน้ต เป็นแอคเคาวน์แม่ เลยมีแค่เพจเดียว ถ้าเป็นแอคเคาวน์เราจะมีประมาณเกือบสิบเพจ (ที่ไม่ค่อยมีคนไลค์ แต่สนองตัณหาเรา ฮา ๆ ไปสืบดูได้ที่หน้าอินโฟ เฟสบุ๊คเรา) เราก็เลือกเพจเดียวของแม่นั่นแหละ

image

image

แต่ก็จะให้ดูว่าเฟสบุ๊คแอนดรอยด์ ถ้าแบบหน้ากระดานตัวเอง ก็ลิมิตเฟรนด์ อนลี่มี หรือลิสต์ได้เช่นกัน

image

พอแชร์แล้วได้งี้ ส่วนตัวจึงรู้สึกได้ว่า ณ เวลานี้ เฟสบุ๊คบนแอนดรอยด์ ทำให้เราแชร์สะดวกกว่า ในไอโอเอสอ่ะ เพราะเราชอบเห็นแล้วแชร์ไปเพจเลย ไม่ได้แชร์เข้าวองตัวเอง ถ้าแชร์เข้าวอลตัวเอง วอลเราคงรกมากกกกก เดี๋ยวเราจะเขียนอีกเรื่อง

แอพในมือถือคิวสองของเรา

http://m.facebook.com/photo.php?fbid=10151390628112987&set=a.10150568427562987.385543.744907986&type=1&comment_id=9017682&offset=0&total_comments=2&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fn%2F&src=email_notif#!/744907986/timeline/story?ut=2&hash=4890520436691214971&wstart=0&wend=1364799599&ustart&__user=744907986

มันเป็นหน้าเฟสบุ๊คแบบมือถือนะคะ พอดีกดจากมือถือ

มี 16 ภาพ มีคอมเมต์บรรยายใต้ภาพทุกภาพ ว่ามีแอพที่ทำอะไรได้บ้าง

ขอตัวไปอาบน้ำ ซัดผ้าก่อน เมื่อคืนเขียนเสร็จปิดเครื่อง สลบไปเลย ลืมอาบน้ำ แย่มาก 555 (ลืมเป็นครั้งที่สองตั้งแต่เกิดมา)

อยากเล่ามาก “ใช้สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการอะไรดี มาดูคร่าว ๆ กัน”

เอ้ย แถมแทบเลตด้วยนะ คือเล่าเพลิน จะเน้นที่โอเอส แต่ดันไปตั้งชื่อเรื่องว่าสมาร์ทโฟน เวิร์ดเพรสแก้ชื่อเรื่องไม่ได้ แก้แล้วจะเปลี่ยนยูอาร์แอล แล้วมันจะเข้าไม่ได้ //

เราเขียนตามข้อมูลที่เราเก็บมานะ อาจไม่ใช่ทุกรุ่น แต่จะบอกแล้วกันว่าจากอุปกรณ์ไหน

ขอบอก

เราจะพูดถึงแค่ แอนดรอยด์ ไอโอเอส และ วินโดวโฟนนะ เพราะแบลกเบอร์รี่นี่ไม่เคยอยู่ในความคิดเราเลย (คือไม่ดังพอให้เราสนใจหาข้อมูล)

1) เราสัมผัสแอนดรอยด์อันแรกคือ ซัมซุงแกแลกซี่แทบ10.1 ขนาด 16 GB แบบ wifi 3g ais (8 ธ.ค. 2554) ราคาเครื่อง 18,900฿ ถ้าจำไม่ผิด
ส่วนตัวโอเค เพราะใส่ซิมธรรมดา แค่เซ็งว่าโทรไม่ได้
*เหตุผลที่ซื้อ อยากเอามาลองใช้ ซื้อทั้งทีก็ให้ทำงานเอกสารได้ เพราะตอนนั้นเราทำงานแปล ก่อนนั้นอาทิตย์นึงเราไปนอนเฝ้าม่าเข้าโรงพยาบาล เราเลยไม่ได้ทำงานเลย เพราะไม่ได้เอาคอมไป เลยตัดสินใจเอานี่ เพราะไอแพดมันแพง และเราอยากใช้แอนดรอยด์มาตั้งแต่ชื่อแอนดรอย์ยังเป็นแค่ชื่อ (บทความคอมว่ากูเกิลสร้างOSมือถือ อ่านเจอตั้งแต่ยังเรียนมหาวิทยาลัย เจอในนิตยสารในห้องสมุด)

2) ต่อจากนั้นเราซื้อมือถือ (เครื่องนี้) ไอโมบาย ไอสไตล์ คิว สอง (25 ส.ค. 55) ราคาเครื่อง 5,790฿
โอเค ใส่สองซิม ซิมแรกสามจีได้ทุกค่าย ซิมสองเป็นได้แค่สองจีทุกค่าย
โทรได้ปกติดี ยกเว้นเล่นเน็ตซิมแรก โทรเข้าซิมสองไม่ติดเป็นบางครั้ง
*เหตุผลที่ซื้อ เราต้องใช้มือถือสองซิมเท่านั้น มันเป็นสองซิมที่แอนดรอยด์4.04ไอศครีมแซนวิชที่ราคาถูกที่สุด ณ เวลานั้น  /เพราะเรามีซิมเน็ต ไอคูลที่เหลือดาต้าบานเบอะ ตอนนี้จะหมดแล้ว/ และเราเลือกคิวสอง ขนาดจอใหญ่ บอกตรง ๆ มันคุ้มมาก เราไม่เสียใจที่ใช้มัน แม้แรมจะไม่พอให้เราทำหลายอย่าง แต่ถ้าเป็นใช้เพื่ออะไรพื้น ๆ มันดีมาก คุ้มมาก คิดว่าดีที่สุดเมื่อเทียบกับราคา

3) เราซื้อแทบเลต ไอโมบาย ไอโน้ตเก้า (จำไม่ได้ว่าซื้อเมื่อไร น่าจะ พ.ย.) ราคา 5,900฿
*เหตุผลคือ ให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด จะให้แม่เล่น แต่จนแล้วจนรอด แม่ก็ไม่เล่น แต่แม่รู้ว่าเราซื้อให้เล่น เราจึงเหมือนเสียตังค์ไปงั้น แต่กะว่าถ้าแม่ไม่ใช้แน่ เราจะเอาไปใช้ที่ทำงาน  เพราะที่ทำงานเราไม่มีคอมส่วนตัว
มันเสียบแฟลชไดร์ได้ (แต่เครื่องร้อนมาก เสียบแฟลชไดร์ยิ่งร้อน ไม่มีกล้องหน้า – แต่ดูยูทูบไหลลื่นมาก ความเห็นส่วนตัว)

4) เข้าสู่ไอโอเอส ไอแพด4 (8 กุมภาพันธ์ 2556) ขนาด 64 GB ราคา 23,900฿
เหตุผล เราอัดเสียงจากพีซีมีนอยซ์มาก แกแลกซี่แทบเสียงไม่ชัด เราอยากลองเล่นวอยซ์แบบ แอพที่มีแค่ในแอพสโตร์ของไอโอเอส และเรารู้มาว่าไอโฟน ไอแพด อัดเสียง อัดวีดิโอ ดีเลิศประเสริฐศรี ด้วยเหตุนี้เราจึงเลือกมัน

5) ไม่ได้ซื้อ แต่ไปเล่นมา วินโดวโฟน โนเกีย ลูเมีย หกสองศูนย์
น้องใหม่ซื้อ เลยได้ลองศึกษา และได้เห็นข้อดีข้อเสียแบบคร่าว ๆ

คุณจะซื้อเครื่องไหน คุณต้องสนใจสิ่งเหล่านี้ก่อน

1) คุณมีซิมการ์ดแบบไหน ถ้าคุณจะไม่เปลี่ยนซิม
1.1 ซิมเก่ามาก จงซื้อแอนดรอยด์รุ่นที่ใส่ซิมธรรมดาได้ ยังมีหลายรุ่น เพราะซิมที่เก่ามาก จะตัดซิมไม่ได้ เพราะตำแหน่งไม่ตรงกับที่ตัด (วันนี้เจอจากใหม่ซื้อลูเมียหกสองศูนย์ ใหม่จึงต้องซื้อซิมใหม่เลย)
1.2 ซิมธรรมดารุ่นใหม่ ปีสองปีนี้ น่าจะตัดเป็นไมโครซิมได้
1.3 มีซิมไมโครซิม ก็ไปซื้อเครื่องที่ใส่ไมโครซิม (ไอโฟนสี่เอสลงไป โนเกียลูเมียต่าง ๆ)
1.4 นาโนซิม ก็ใส่เครื่องนาโนซิม (ไอโฟนห้า แกแลกซี่เอสสามขึ้นไป ใช่ป่ะ มีอีกก็ไปสืบเอง)
1.5 มีซิมใดก็ตาม แต่ลงทะเบียนซิมไว้ ก็ไปติดต่อขอซิมใหม่แบบที่ตรงกับมือถือที่ต้องการซื้อ (เบอร์เดิม) จากศูนย์ ให้เรียบร้อย แล้วค่อยไปซื้อมือถือ (คิดว่าทำได้แน่นอน)

ดูรูปซิม
นาโน
ไมโคร
ธรรมดา

image

2) อีเมลที่ใช้เป็นหลัก
2.1 ถ้ามีจีเมล ต้อง ใช้ แอนดรอย์ (ต้องมีจีเมล เพื่อให้เครื่องไปต่อได้) กับ ไอโอเอส (ไม่แน่ใจ แต่เราใช้จีเมลกับไอโอเอสเรา แล้วสร้าง me ติดต่อกับไอคลาวด์ทีหลัง ใช่ป่าววะ ใช้ไม่เป็น)
2.2 วินโดวโฟน (ต้องมีอีเมลฮอทเมลหรือlive.com) เครื่องถึงจะไปต่อได้

3) คุณภาพประสิทธิภาพ
ก็เท่าที่ดู “มันแล้วแต่ราคาเครื่อง เครื่องที่แพงมาก ส่วนใหญ่จะดีกว่า จริง ๆ นะ”
แต่เท่าที่รับข่าวสารมา แอพของไอโอเอสจะทำงานได้เลิศล้ำมาก ทว่ามันต้องเสียเงิน(เยอะด้วย)เป็นส่วนใหญ่ (เรากล้าพูดว่าคนที่มีไอโฟน ไอแพด จำนวนมาก ยังไปไม่ถึงจุดนั้น เพราะใช้แค่ถ่ายรูป ถ่ายวีดิโอ เล่นเฟส โหลดเพลง อ่านแมกกาซีนออนไลน์ เครื่องราคาเป็นหมื่น ๆ แต่ใช้งานมันเป็นได้แค่ไม่กี่พันบาท) โหลดแอพจากแอพสโตร์

แต่ถ้าแอพกลาง ๆ มีแอพฟรีเยอะมากกก ต้องแอนดรอยด์ โหลดแอพจากเพลย์สโตร์

วินโดวโฟน สโตร์ แอพไม่ค่อยคุ้น (ยังเห็นไม่เยอะด้วย เล่นแค่ครั้งแรก) ที่แน่ ๆ แอพหลายอย่างในแอนดรอย์กับไอโอเอส ไม่มีปรากฎ (มีไลน์ จำได้แค่นี้)

4) ถ้าการเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง
ยกให้แอนดรอยด์ดีเยี่ยม เป็นอันดับ1 ในใจ เครื่องเดียว วันสตอปเซอร์วิช แชร์บลูทูตกันเอง แชร์คนอื่น (ยกเว้นแชร์กับไอโอเอส มันแชร์ได้แค่ไอโอเอสด้วยกันเอง) ได้ เห็นทุกไฟล์ในเครื่องได้ ชอบที่สุดแล้ว

ไอโอเอ ได้แค่อย่างที่บอก ซื้อแอพมาแพงจะต่ายห่า (ขออนุญาตหยาบคาย) มองไม่เห็นไฟล์ ไม่รู้ไฟล์อยู่ไหน บางอย่างส่งเมลหาตัวเอง เพื่อให้มาซึ่งไฟล์ได้ บางอย่างไม่ได้ ต้องไปซิงค์กับเครื่องคอม (เราไม่อยากซิงค์กับคอม เราชอบให้เครื่องสแตนอโลนได้) ไม่กล้าซิงค์คอมมีแต่ไวรัส เราเลยเซ็งมาก ว่าถ้าประสิทธิภาพดี แต่เรื่องมากขนาดนี้ อีชั้นคงทำอะไรไม่ได้เลย โหลดดนตรีตัวเองมา จะร้องแบบมัลติแทรก โหลดแอพเสียเงินหลายหลายร้อย แอพหาดนตรีไม่เจอ ทั้งที่อยู่ในเครื่องครบทุกอย่าง ก็หากันไม่เจอ (เช็คในเน็ต มันบอกต้องใส่ไฟล์ผ่านคอม ซิงค์กับคอม) สรุปคนรู้น้อย หรืออุปกรณ์อื่นมีความเสี่ยง อย่าใช้เลย คุณไม่มีทางใช้ได้เต็มประสิทธิภาพมันหรอก แม่งเรื่องมาก เราพยายามศึกษามันต่อไป (จนลง ๆ เพราะแอพดูดตังค์)

วินโดวโฟน ยังไม่แน่ใจนัก แต่ตะหงิดไม่ชอบมาแล้ว จากการที่ได้ยินคนขายบอกว่า บลูทูตไฟล์เพลงได้ แต่เพลงนั้นจะมาเป็นเสียงเรียกเข้าไม่ได้ ถ้าจะได้ต้องโหลดไฟล์ผ่านคอม ถึงจะได้
คือมันเรื่องดูเยอะขึ้นทันที เพราะแอนดรอยด์ที่เราใช้ ไม่เรื่องมากเท่านี้ ไอโอเอสไม่รู้ เพราะไม่ได้ตั้งเสียง

ที่เหลือไปศึกษาเอง แต่ละรุ่นจะมีความแตกต่างกัน อย่างเคยเห็นจุ๊บเล่าว่า ออปโป้ ไฟน์ เจมิไน (แอนดรอยด์สองซิม) ของจุ๊บ มันเปลี่ยนแอคเคาวน์จีเมลที่ใช้ดำเนินการให้เครื่องไม่ได้ (คืออาจจะเปลี่ยนได้ แต่เมนูหายากมากจนจุ๊บหาไม่เจอ)

แถม
ถ้าไม่แน่ใจ และเงินเหลือเฟือ จงซื้อแบบ Wifi + 3G เพราะไม่มีซิมก็ทำงานได้ แต่ Wifi อย่างเดียว นึกอยากใส่ซิมจะทำไม่ได้ (เฮ้ย หมายถึงแทบเล็ต เพราะสมาร์ทโฟนทั้งหมดเป็นวายฟายสามจีถ้าไม่ใช่คงไม่เป็นสมาร์ทโฟน)

เท่าที่เราเห็นมา สมาร์ทโฟนใหม่ ๆ ปิดเน็ตได้หมดแล้ว ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว

รู้ไว้ หากคุณมีสมาร์ทโฟน ซื้อเพาเวอร์แบงค์(เครื่องชาร์จแบตสำรอง)ไว้ได้เลย เพราะถ้าคุณใช้แล้วแบตไม่หมด แปลว่าคุณคงใช้ไม่คุ้มราคา ไปซื้อเครื่องสองจีใช้ คุ้มกว่า
แต่ถ้าใช้ตามปกติ ไม่นานแบตก็หมด บางทีที่ชาร์จหาไม่ได้ (เสียบไฟตามที่ต่าง ๆ เป็นภาระทางสังคมเขาอีก แต่เราก็เคยทำตอนไปค่าย เพราะเพาเวอร์แบงค์เราแบตหมดเกลี้ยง แต่ที่ทำงาน เราไม่เคยชาร์จไฟ เพราะวันต่อวัน เพาเวอร์แบงค์พอใช้ หลัง ๆ แบตยังพอใช้เลย เพราะไม่ว่างใช้มือถือเลย ไม่มีคนโทรมา ไม่โทรไปด้วย ไม่ใช้เน็ต เหลือแบตกลับบ้าน 50% ก็มี  (เปิดตั้งแต่หกโมงเช้า กลับบ้านมาชาร์จสองทุ่ม) กินไฟที่จอใหญ่ จอสัมผัสนี่แหละ

แค่นี้ก่อนแล้วกัน

ขอบคุณที่อ่าน
(ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยี่ห้อและรุ่นอุปกรณ์ เออ เราทันใช้แอนดรอยด์ 3.2 กับ 4.04 และได้เล่น 2.3 จากเครื่องวายของป๋า // ไอโอเอสหก // เล่นวินโดวแปด – รุ่นที่เลขเยอะขึ้น ประสิทธิภาพจะดีขึ้น)

ส่วนตัวบอกได้เลย เราจะมองมือถือสองซิมเป็นอันดับแรก (รักเดียวใจเดียว แต่มือถือขอสองซิม เพราะเราจะไว้เทสต์แล้วมาเล่า เราชอบเล่าเรื่องแบบนี้ หนุก) แต่ใจยกให้แอนดรอยด์เป็นที่หนึ่งเรื่องการเข้าถึงไฟล์ เราต้องการไฟล์

ถ้าเราเล่าผิดตรงไหน บอกได้เลยนะคะ

แล้วว่าง ๆ ถ้ารู้อะไรอีก จะมาเล่าใหม่  (เล่าจากแอพเวิร์ดเพรส ในเครื่องคิวสอง แอนดรอยด์) (ที่ใช้งานได้ง่าย เราถนัด กว่าเวิร์ดเพรสในไอโอเอส)

ถ้าไม่ขี้เกียจ จะถ่ายแอพในมือถือคิวสองนี้ มาให้ชม ว่าเราใช้ไรบ้าง อิอิ

ปล.ป๋าเราบอกว่าแกแลกซี่แทบสิบจุดหนึ่ง ดูยูทูบสนุกกว่าไอแพด ทุกวันนี้ป๋าเอาแกแลกซี่แทบไปเล่นตลอดเหมือนเรายกให้ป๋าเราเล่นแล้ว อิอิ (ป๋าเครื่องแม่เครื่องไรงี้กันน้อยใจ) ไอแพดป๋าไปเอาลองทีเดียว บอกว่าไม่ได้ใจ ดูยูทูบไม่ได้เรื่อง คือคนเราต้องเลือกตามที่ชอบ ใช้เครื่องแค่ไหนก็หาอุปกรณ์ใช้ให้ได้ตามนั้น หาข้อมูลเยอะ ๆ ก่อนซื้อนะคะ

pwlib 290356

ไม่เขียนไรมาก นอกจากเมื่อวาน ได้เห็นแล้ว โปรแกรมห้องสมุด นับซีดี รวมหนังสือได้แล้ว ดีใจมาก น้ำตาไหลพราก ๆ ดูรูปกัน อิอิ

image

วันนี้เท่านี้แล้วกัน เดี๋ยวจะเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการบนมือถือในความคิดเราให้ฟัง (ให้อ่าน) อิอิ

pwlib 270356 ตอน เลขดิวอี้

image

เอารูปบนไปรวมกับสามสี่เอนทรี่ที่แล้วซะ จากหนังสือ(รูปด้านล่าง)

image

เล่มนี้เราไม่ได้ขอซี เรามีอีกเล่ม (ตอนนั้นขอพี่พิมพ์ชนกพี่ที่ทำงานเก่าเขาจบบรรณารักษ์ ไปซีรอก) อยากซีมาอ่านเล่น เราเชื่อบรรณารักษ์ทุกไม่ได้ท่องดิวอี้ได้ (เลขหมู่อานะ) ต้องอิงตำรานี้ ถ้ามีเล่มนี้ก็จัดหมู่หนังสือได้ แต่งานบรรณารักษ์ไม่ใช่แค่นี้ เพราะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลความรู้ ด้วย เดี๋ยวคราวหน้าๆถึงจะเล่านะขอสรุปก่อน หาแล้วกองไว้ในอีเมลจนรกแล้ว

ดู “Makeup Ideas” แนะนำแอพค่าาา

มิได้ว่างมาก แต่ย๊ากอยากแนะนำ แอพรูปภาพสาว ๆ แต่งหน้าทำผมที่รูปเยอะมาก พอดีเราจะไปงานแต่งพี่ชาย (ลูกพี่ลูกน้อง) เดือนนู้น เราจะแต่งหน้าทำผมเอง (งก + พอใจ โถ่ขนาดรับปริญญาตรีวันจริงเรายังทำเองเลย เพราะวันซ้อมเราจ้างช่างพันแปด ทำซะหน้าเราเป็นป.เอก) แอพนี้ https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.isystem.makeup เราใช้แอนดรอยด์นะ (Q2) ก็นั่งดู และเลือกแบบหน้าที่ชอบ (ปกติเราไม่แต่งหน้า เราขี้เกียจเปลืองทรัพยากรน้ำและอื่น ๆ ในการล้าง แต่ถ้าออกงาน เราแต่งเวอร์เพราะเราชอบสร้างสรรค์งานศิลปะ) อ่ะลองดู เราแชร์ภาพไปไลน์ แล้วโหลดกลับมา (แอพต้องต่อเน็ต โหลดรูปมาได้ แต่เราโหลดแล้วโปรแกรมค้าง เราเลยแชร์ไปก่อนแล้วค่อยโหลดกลับมาอีกที) ดู ๆ มี หน้าและผมแบบที่เราอยากทำ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

แอพฟรี มีไวรัส สแปมโฆษณาน่ารำคาญ แต่เอาแอพออกก็หาย แถม ซุงได้SMS โรงเรียน เราไม่ได้ เราเอไอเอส เดี๋ยวจะลองเซตดูให้ได้

image