pwlib 310356 ดู “ColorNote บันทึก Notepad Notes”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note

ข้างบนคือ link โหลดแอพคัลเลอร์โน้ตในเพลย์สโตร์ รายละเอียดตามนี้ ดูเล่นเลย

ต่อด้วย http://www.facebook.com/pranitee/posts/10151393226132987

ลองอ่านดู คือ เราใช้แอพง่าย ๆ นี้ นั่งพิมพ์ที่จะแนะนำการใช้ห้องสมุดให้เด็ก ม.1 (จริง ๆ อยากแนะนำกับเด็กทุกคนแหละ ห้องสมุดจะได้ไม่วุ่นวาย) ลองอ่านดูค่ะ ได้มาสองอย่างนี้ ก๊อปปี้มาจากการแชร์เข้าฮอทเมล เพราะมันจะแผ่หน้ามาเลย อ่านจากเมลได้เลย (ถ้าส่งเข้าจีเมล จะเป็นไฟล์ให้โหลด พอโหลดจะเรียกเปิดจากแอพ colornote notepad notes to do ในแอนดรอยด์นะจ๊ะ)

____ From: To: pranitee
Subject: นักเรียนทุกคนที่มาอาคารห้องสมุดต้องอ่าน
Date: Sunday, March 31, 2013 2:33:37 PM

note1364715188164.html (16.2 KB)

Sent from ColorNote –Forwarded Message Attachment–

[ ] 1. เมื่อมาถึงทางเข้าอาคารห้องสมุด นักเรียนต้องถอดรองเท้า แล้วนํารองเท้าใส่ในถุงรองเท้าให้เรียบร้อย

[ ] 2. ถือถุงรองเท้าเดินเข้าอาคาร เลี้ยวขวา นําถุงรองเท้าไป วางในชั้นวางรองเท้า วางกระเป๋า สัมภาระทุกชนิดไว้ด้านบน ของชั้นวางรองเท้า (ยกเว้น นักเรียนที่มาเรียนในห้องชั้นสอง ของอาคาร ให้ถือรองเท้า กระเป๋า สัมภาระ เดินต่อไปเพื่อขึ้น บันได แล้วนําไปวางที่หน้าห้องเรียนเลย)

[ ] 3. เดินออกจากบริเวณชั้นวางรองเทา ถือบัตรประจําตัว นักเรียน มาสแกนที่จุดสแกนบาร์โค้ด หน้าประตูทางเข้าห้องสมุด เมื่อชื่อนักเรียนปรากฏบนหน้าจอ จึงเดินเข้าไปในห้องสมุด

[ ] 4. เดินหาหนังสืออ่าน โดยในขณะที่อยู่ในห้องสมุด นักเรียนห้ามส่งเสียงดัง ห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มทุกชนิด นักเรียนห้ามนําสิ่งอื่นใดเข้ามาในห้องสมุด ห้องสมุด อนุญาตให้นักเรียนนํามาได้แค่ บัตรประจําตัวนักเรียน กระเป๋าสตางค์ หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์สื่อสาร/แทบเลต “ที่ ปิดเสียง” (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

[ ] 5. หากนักเรียนหาหนังสือที่ต้องการอ่านไม่พบ สามารถ ติดต่อสอบถามจากคุณครูบรรณารักษ์ได้ และยังสามารถ สอบถามนอกเวลาเรียนผ่านทางแฟนเพจห้องสมุดได้ที่ http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

[ ] 6. หากพบหนังสือที่ต้องการยืมแล้ว ต้องสังเกตที่หน้าแรก และหน้าหลังของหนังสือด้วย ว่ามีข้อความว่า “หนังสือสงวน ห้ามยืม” หรือ มีอยู่หมวด อ ซึ่งหมายถึง “หนังสืออ้างอิง” หรือไม่ ถ้าหากมี จะยืมไม่ได้ ถ้าไมมีจึงนําไปยืมที่ช่องยืม

[ ] 7. ต่อแถวยืม พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียนและหนังสือที่จะยืม พอถึงเจ้าหน้าที่ก็ยื่นให้ เจ้าหน้าที่จะบันทึกลงระบบห้อง สมุด แล้วปั้มวันเดือนปี กําหนดส่งคืน (7 วันนับจากวันที่ยืม) ที่หน้าหลังสุด (นักเรียนต้องมองตอนเจ้าหน้าที่ทําการยืมด้วย ถ้าไม่เห็นปั้มวันที่ บอกได้เลย บางทีเจ้าหน้าที่เป็นนักเรียน อาจลืม)

[ ] 8. เมื่อยืมหนังสือเรียบร้อยแล้ว เดินออกจากห้องสมุด ตรง หน้าประตูทางออก จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ ให้เปิดหน้าที่มีใบปั้มวันที่ กําหนดส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูให้เรียบร้อย แล้วค่อยเดินออก ไปสแกนบัตรอีกครั้ง

[ ] 9. หยิบถุงรองเท้า กระเป๋า สัมภาระ แล้วเดินออกจากห้อง สมุด เดินออกจากประตูทางเข้าอาคารแล้วจึงค่อยสวมรองเท้า (นักเรียนที่เลิกเรียนจากห้องชั้นสอง ก็เช่นกัน คือ ต้องเดิน ออกจากประตูทางเข้าอาคารแล้วจึงค่อยสวมรองเท้า)

[ ] 10. หากมาคืน หรือ มาอานหนังสือเฉย ๆ ก็ต้องทําตามนี้ ทั้งหมด ยกเว้นขั้นติดต่อช่องยืม หมายเหตุ ถ้าคืนหนังสือต้องติดต่อที่ช่องคืน และยังต้องสรุปสาระสําคัญของหนังสือให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วย นักเรียนจะคืนหนังสือได้หลังจากที่ยืมไปแล้ว 4 วัน หากเกิน 7 วัน เสียค่าปรับวันละ 1 บาท

[ ] 11. ติดต่อยืมโสตวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) อ่านรายละเอียดใน เว็บไซต์ห้องสมุด หรือที่ป้ายที่วางบนตู้โสตวัสดุ

[ ] 12. ถ้าทําหนังสือหรือโสตวัสดุที่ยืมไปสูญหาย ต้องรีบแจ้ง คุณครูบรรณารักษ์อย่างเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับ จํานวนมาก

[ ] 13. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับห้องสมุด นักเรียนสามารถ ติดต่อสอบถามคุณครูบรรณารักษ์ได้ที่ http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

____ จดหมายที่ถูกส่งต่อ ———-

จาก: วันที่: 31 มี.ค. 2013 16:44
เรื่อง: ข้อปฏิบัติเมื่อนักเรียนอยู่ภายในห้องสมุด
ถึง: “Pranitee Ratanawijitr”
สําเนา:
Sent from ColorNote

–Forwarded Message Attachment–

[ ] 1. หนังสือ และ โสตวัสดุ ภายในห้องสมุด ถูกจัดเรียง ลําดับไว้ (หากไม่ได้เรียง อาจเพราะมีนักเรียนมารื้อคนเป็นจํา นวนมาก จนเจ้าหน้าที่จัดเรียงไม่ทัน) โปรดค้นหาหนังสือ อย่างมีมารยาท อย่าวางหนังสือมั่ว อย่างน้อยต้องวางให้ถูกสี (สีเทปที่แปะด้านล่างสุดของสันหนังสือ)
[ ] 2. ห้ามส่งเสียงดัง โปรดอย่าใช้ห้องสมุดเป็นที่นัดพบปะ พูดคุยกัน กรุณาเข้ามาเพื่ออ่านหนังสือ หรือหาหนังสือเพื่อ ยืมไปอ่านเท่านั้น

[ ] 3. พัดลมในห้องสมุดสามารถเปิดได้ แต่เมื่อลุกจากบริเวณ นั้นหรือจะออกจากห้องสมุด กรุณาปิดพัดลมด้วย หากเจอ พัดลมถูกเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นโปรดช่วยปิด ด้วยค่ะ (สวิตช์พัดลมอยู่บริเวณเสา)

[ ] 4. หากจะนั่งอ่านหนังสือ โปรดขยับเก้าอี้ด้วยการยก (อย่า ลาก) อย่านั่งเก้าอี้สองขา และเมื่อเลิกนั่งแล้ว กรุณายกชิด โต๊ะให้เรียบร้อย

[ ] 5. โปรดช่วยดูแลรักษาสมบัติของห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ ชั้น วางหนังสือ หนังสือ ฯลฯ เพื่อให้มีใช้ไปอย่างนี้ต่อไป

[ ] 6. หากเจอขยะตามพื้น หรือชั้นหนังสือ เช่น เศษกระดาษ เศษถุงขนม เศษอาหาร โปรดช่วยเก็บไปทิ้งที่ถังขยะสีดํา ที่ วางอยู่ตรงห้องชั้นวางรองเท้า (ครูจะรู้สึกขอบคุณมากคะ) และจะดีมาก ๆ ถ้านักเรียนจะไม่แอบนําสิ่งของที่จะกลายเป็น เศษขยะเข้ามาภายในห้องสมุด

[ ] 7. นักเรียนทุกคน ห้ามขึ้นลงด้วยบันไดกลาง (บันไดในห้องสมุด) หากพบเห็น จะต้องถูกทําโทษ นักเรียนที่จะขึ้นลง บันไดกลางได้คือนักเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคุณครูแล้ว เท่านั้น

[ ] 8. หากนักเรียนจะต้องมานั่งเขียนรายงานที่ห้องสมุด (คัด ลอกข้อมูลจากหนังสือห้องสมุด) โปรดนําอุปกรณ์เครื่อง เขียนกระดาษรายงานมาเอง (หรือออกไปหาอุปกรณ์ คุณครู บรรณารักษ์ไม่มีให้) และหยิบหนังสือครั้งละ1เล่ม เมื่อคัดลอกเล่มนั้นเสร็จ ให้นําหนังสือเล่มนั้นไปเก็บที่เดิมให้เรียบร้อย ถึง ค่อยหยิบเล่มใหม่มาคัดลอก

[ ] 9. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์ และสามารถสอบถามผ่านทางแฟนเพจห้องสมุด http://www.facebook.com/PWschoolLibrary ได้ค่ะ

มีเรื่องห้องสมุดไง เขียนสด ณ ตอนนั้น (บ่าย)

ถ้าไม่ดีบอกได้ เดี๋ยวเรียบเรียงใหม่ แต่ก๊อปจากมือถือ (จากคอม ไม่รู้จะเป็นงี้ไหม เดี๋ยวทำจากคอมแล้วจะมาเล่า)
ข้อความ วรรณยุกต์ หายเยอะมาก (เจอประจำตอนก๊อปปี้ข้อความจาก ไฟล์ .pdf ) ก็ตามเติมเอา แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้อ่านทวน (ถ้ามาก ๆ คงแก้จนอ้วก)

แต่ถ้าโหลดไฟล์ ที่ส่งออกเป็นไฟล์แนบอีเมล (ออกจาก colornote) แล้วเปิดผ่าน colornote เลย จะเหมือนเดิมทุกอย่าง เลิศ ๆ ไว้ว่าง ๆ จะมาเล่าใหม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s