แต่งงานกันเถอะ โดย สุนันท์ษา (จิรมณีกุล) นิธิวาสิน

http://www.se-ed.com/eShop/(A(sd211addzgEkAAAAMWNkOWQyY2ItMWI0Mi00ZTcxLTk2OTktNmY1ODE4ZTUyYWQwONJM8X-oqunL9CiSX_8GNPwcglY1))/Products/Detail.aspx?No=9786162079627&AspxAutoDetectCookieSupport=1&CategoryId=308

อยากอ่าน คร่าว ๆ เขาเขียนดีนะ ดูเขียนด้วยความรัก ความใส่ใจ ขั้นตอนดีมาก ๆ เราชอบวิธีการเขียนของเขา อยากเอาแนวทางมาเขียนงานอื่น ๆ ที่เราอยากเขียน

เดี๋ยวจะซื้อ ส่วนตัวเรา จะได้แต่ง หรือไม่ได้แต่ง เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราตอบคนเดียวไม่ได้ อ่านหนังสือประดับไอเดียดีกว่า

image