faq คร่าว ๆ เช้า กลางวัน เย็น ทำอะไรบ้าง

เช้า ถ้าใครมาก่อนก็เปิดห้อง ไม่พี่หน่อย ก็เรา บางทีมีคนมาเยี่ยมโรงเรียน พี่หน่อยก็ต้องไปช่วยพี่ยุ้ย

เราก็เฝ้าห้อง ถ้าช่วงเด็กยืมหนังสือได้แล้ว ก็ต้องอยู่เครื่องทำยืมคืน จะมีเด็กมาช่วย (เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด) งานที่ทำมียิบย่อยเยอะ ไว้จะเล่า เอาแค่เวลาก่อน

6:30 – 7:45 ยืมเช้า
หลังจากนั้น ไปดูเด็กห้องตัวเองเข้าแถวโฮมรูม
10:30 กินข้าวเที่ยง
11:20-12:10 ม.1,2ยืม
12:10-13:00 ม.3+ม.ปลายยืม ไม่มีเด็กช่วยเพราะเด็กมันงานยุ่ง ต้องลงเครื่องเอง ไปไหนไม่ได้ เด็กเยอะมาก

15:20-17:00 รอบเย็น
กลับบ้านห้าโมงเย็น ไม่มีกลับก่อน งานอื่นก็มี เดี๋ยวเขียนเรื่อย ๆ (เผื่อใครอยากทำเป็นตาม)
ถึงไม่ลงเครื่อง ก็ต้องอยู่ มียืมโสตวัสดุ มีเงิน มีของต้องเฝ้า ทิ้งห้องไม่ได้ ต้องปิดตึก ดูความเรียบร้อย ไฟเฟย เฮ้อ…

จะบอกว่า แล้วจะให้แบ่งร่างไปอยู่ที่ไหนได้ล่ะ