น่าจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเขียนยังไง กับต่อไปเราจะมีตัวอย่างให้นักเรียนตลอด (มีตัวอย่างด้วย)

image

คือเพิ่มงาน เพราะเด็กม.1ความรับผิดชอบยังน้อย นี่เรานั่งทำให้หมดเลย (แค่ให้ใบธรรมดายังหายอ่ะ)

image

image

เดี๋ยวก็ให้เด็กไปถามครูหมวดภาษาต่างประเทศเอาละกัน

ต่อไปตัวอย่าง เพราะเด็กยังส่งไม่ครบเลย เป็นภาระมาก ๆ

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

งานไม่จบไม่สิ้นสักที เบื่อหน่าย
เลยเขียน ตัวอย่างให้เลย หมดเรื่อง ตัดรำคาญ รู้สึกเหนื่อย เหนื่อยทุกเรื่อง กำลังอดทนมาก ๆ