ฝากอีกอันเก่า

ทางห้องสมุดขอออกระเบียบใหม่ในการยืมโสตวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) ดังนี้

1) ถ้านักเรียนจะมายืมแบบ ให้ครูแอมเปิดตู้โสตวัสดุ แล้วนักเรียนจะหยิบดูที่กล่องเอง ครูแอมจะอนุญาตแบบนี้เฉพาะ ตอนเย็นหลัง 16:30 น. ไปแล้ว เท่านั้น เนื่องจากทางห้องสมุดไม่อนุญาตให้นักเรียนเปิดตู้โสตวัสดุเอง และส่วนใหญ่ครูแอมต้องให้บริการที่เครื่องคืนหนังสือ จึงไม่ว่างไปเปิดตู้โสตวัสดุให้ ที่ผ่านมามีนักเรียนหลายคนไม่พอใจครู และแสดงอาการไม่มีมารยาทใส่ครูเพราะอยากจะเปิดตู้เอง ดังนั้นเพื่อให้การยืมเป็นระบบจึงขอกำหนดตามที่กล่าวไป (ส่วนคุณครู หากต้องการยืมแบบเปิดตู้ดูเอง ขอความกรุณามาในเวลาอื่นที่ไม่ใช่
คาบเช้า กลางวัน เย็นของนักเรียนค่ะ)

2) ถึงแม้นักเรียนจะไม่เปิดตู้โสตวัสดุ ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อโสตวัสดุทั้งหมดที่มี ได้ที่รายชื่อด้านล่าง เมื่อคลิกที่เลขทะเบียน (เช่น 9000001) แล้วจะพบข้อมูลของโสตวัสดุ สิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตคือ มี “วันที่ เดือน ปี” ขึ้นที่ช่องกำหนดส่ง หรือไม่
ถ้ามี แปลว่า โสตวัสดุนั้นมีคนอื่นยืมอยู่ ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อขอยืมได้
แต่ถ้าไม่มีวันที่ขึ้นในช่องกำหนดส่ง แปลว่า ยังไม่มีคนยืม นักเรียนสามารถมาติดต่อขอยืมที่ห้องสมุดได้  

3) การติดต่อขอยืมโสตวัสดุ ให้นักเรียนมาเขียนใบขอยืมโสตวัสดุ (ใบวางบนหลังตู้เก็บโสตวัสดุ หรือจดใส่กระดาษอื่น ๆ มาจากบ้านเลยก็ ได้ โดยจดรายละเอียดของทะเบียนโสตวัสดุ ชื่อโสตวัสดุ ชื่อนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ตัวอย่างเช่น “ยืม 9000292  เรื่อง Top Secret วัยรุ่นพันล้าน ด.ญ.ทองประกาย วัชโรภาส 17777”) แล้วนำใบนั้นมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่พร้อมกับยื่นบัตรนักเรียน ที่ ช่องยืม ถ้ามาส่งตอนเช้า จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเที่ยง, ถ้ามาส่งตอนเที่ยง จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเย็น และ ถ้ามาส่งใบขอยืมโสตวัสดุตอนเย็น จะมารับโสตวัสดุได้ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น หรือจะเขียนใส่กระดาษไว้เลยก็ได้ว่าจะมารับในช่วงเวลาใด

รายชื่อโสตวัสดุที่มีให้บริการ 9000001 – 9000295 (ดูต่อที่ 9000296 – 9000543)

9000001    ปราสาทหินพิมาย
9000002    ภูพระบาท
9000003    ปราสาทเมืองสิงห์
9000004    อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
9000005    ปราสาทหินพนมรุ้ง
9000006    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
9000007    บ้านเชียง
9000008    พระนครคีรี
9000009    ติวเข้ม! ภาษาฝรั่งเศส ม.6
9000010    ติวเข้ม! ภาษาฝรั่งเศส ม.5

9000011    ติวเข้ม! เคมี ม.6
9000012    ติวเข้ม! เคมี ม.5
9000013    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ ม.5
9000014    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ ม.4
9000015    คณิตศาสตร์ ม.3
9000016    คณิตศาสตร์ ม.2
9000017    คณิตศาสตร์ ม.1
9000018    เตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3
9000019    เตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.2
9000020    เตรียมสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.1

9000021    เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3
9000022    เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2
9000023    เตรียมสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
9000024    ภาษาอังกฤษ ม.3
9000025    ภาษาอังกฤษ ม.2
9000026    ภาษาอังกฤษ ม.1
9000027    ติวเข้ม สังคม ม.6
9000028    ติวเข้ม สังคม ม.5
9000029    ติวเข้ม สังคม ม.4
9000030    เตรียมสอบ วิชาสังคมศาสตร์ ม.3

9000031    เตรียมสอบ วิชาสังคมศาสตร์ ม.2
9000032    เตรียมสอบ วิชาสังคมศาสตร์ ม.1
9000033    ติวเข้ม! ภาษาไทย ม.6
9000034    ติวเข้ม! ภาษาไทย ม.5
9000035    ติวเข้ม! ภาษาไทย ม.4
9000036    เตรียมสอบ วิชาภาษาไทย ม.3
9000037    เตรียมสอบ วิชาภาษาไทย ม.2
9000038    เตรียมสอบ วิชาภาษาไทย ม.1
9000039    ติวเข้ม! ฟิสิกส์ ม.6
9000040    ติวเข้ม! ฟิสิกส์ ม.5

9000041    ติวเข้ม! ฟิสิกส์ ม.4
9000042    ติวเข้ม! ชีววิทยา ม.6
9000043    ติวเข้ม! ชีววิทยา ม.5
9000044    ติวเข้ม! ชีววิทยา ม.4
9000045    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ 2 ม.6
9000046    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ 2 ม.5
9000047    ติวเข้ม! คณิตศาสตร์ 2 ม.4
9000048    ติวเข้ม! วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.6
9000049    ติวเข้ม! วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5
9000050    ติวเข้ม! วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4

9000051    ติวเข้ม! พื้นฐานทางวิศวกรรม
9000052    ติวเข้ม! วัดแววความเป็นครู
9000053    เกาะรัตนโกสินทร์ เที่ยวชมโบราณสถานและวัตถุ
9000054    เกมถามตอบ ความรู้รอบตัว
9000055    เกมทดสอบ 180 ไอคิว
9000056    ที่สุดในโลกพืช
9000057    แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backword Design รายชั่วโมง สาระ ภาษาไทย ม.1
9000058    แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backword Design รายชั่วโมง สาระ ภาษาไทย ม.2
9000059    แผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backword Design รายชั่วโมง สาระ ภาษาไทย ม.3
9000060    มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ

9000061    อย่า! อยู่ไปวัน ๆ ตามความรู้สึก โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000062    อย่า! คิดแทนกัน โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000063    เปิดใจตนเองให้กว้าง โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000064    หาจุดบอดตนเองให้เจอ โดย อาจารย์ พิพิธ พุ่มแก้ว
9000065    เข็มทิศจิตใต้สำนึก
9000066    สร้างเว็บไซต์ให้ครบสูตร ด้วย… Joomla!
9000067    สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
9000068    คู่มือเซียนล้างเครื่องลง Windows ฉบับสมบูรณ์
9000069    คู่มือสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเอง ฉบับปรับปรุง
9000070    Ultrabook & Notebook Windows 7

9000071    Windows 7 office 2010 ฉบับสมบูรณ์
9000072    คู่มือ Photoshop CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์
9000073    ติดตั้งและแก้ปัญหาฉบับช่างคอมมืออาชีพ
9000074    ตัดต่องานภาพยนตร์และวีดีโออย่างมืออาชีพด้วย Premiere Pro & After Effect CS 5.5 ฉบับสมบูรณ์
9000075    คู่มือเซียนปราบไวรัสกำจัดสปายแวร์ แก้ปัญหาภัยออนไลน์
9000076    เล่น hi5 + แต่ง hi5 ให้โดนใจ
9000077    คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ Windows 7
9000078    อังกฤษพ้นกรอบ กับครูพี่แนน
9000079    Daily ENGLISH CONVERSATION
9000080    Daily ENGLISH CONVERSATION

9000081    คู่มือเซียนดาวน์โหลด แปลงไฟล์
9000082    คู่มือเซียนดาวน์โหลด แปลงไฟล์
9000083    แต่งเว็บสวยด้วย Flash CS4 ฉบับ Workshop
9000084    แต่งเว็บสวยด้วย Flash CS4 ฉบับ Workshop
9000085    พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์
9000086    พูดอังกฤษ 101 ชั่วโมง
9000087    สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
9000088    สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก
9000089    สนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างเด็กสองภาษา ชุด กิจกรรมในครอบครัว
9000090    สนทนาภาษาอังกฤษในครอบครัว เพื่อสร้างเด็กสองภาษา ชุด กิจกรรมในครอบครัว

9000091    สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้
9000092    สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉบับการ์ตูนความรู้
9000093    สนุกกับการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 1 และ เล่ม 2
9000094    คลื่นสึนามิ
9000095    สารานุกรมกล้วยไม้
9000096    ไหว้พระ 9 วัด (กรุงเทพมหานคร)
9000097    สวนสาธารณะยอดนิยม
9000098    สยามออลมาแนค 2004 (2538-2546)
9000099    ว่าวไทย
9000100    สยามจดหมายเหตุ 2004 (2519-2546)

9000101    สยามจดหมายเหตุ พ.ศ. 2547
9000102    สยามจดหมายเหตุ พ.ศ. 2548
9000103    ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่
9000104    วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจิตรกรรมฝาผนัง
9000105    วัดโพธิ์และศิลปะจีน (เรื่องราวการนวดแผนโบราณ)
9000106    ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจระดับโลก
9000107    สุดยอดผู้นำ
9000108    ที่สุดในโลกสัตว์
9000109    ที่สุดในโลกภูมิศาสตร์
9000110    ที่สุดในโลกสิ่งก่อสร้าง

9000111    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000112    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000113    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000114    สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ สัตว์หายาก
9000115    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000116    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000117    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000118    สมเด็จพระสุริโยทัย (การ์ตูน)
9000119    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)
9000120    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)

9000121    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)
9000122    ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (การ์ตูน)
9000123    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000124    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000125    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000126    พระยาพิชัยดาบหัก (การ์ตูน)
9000127    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)
9000128    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)
9000129    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)
9000130    บ้านบางระจัน (การ์ตูน)

9000131    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000132    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000133    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000134    สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (การ์ตูน)
9000135    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000136    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000137    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000138    สงครามเก้าทัพ (การ์ตูน)
9000139    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การ์ตูน)
9000140    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การ์ตูน)

9000141    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (การ์ตูน)
9000142    ท้าวสุรนารี (การ์ตูน)
9000143    ท้าวสุรนารี (การ์ตูน)
9000144    ท้าวสุรนารี (การ์ตูน)
9000145    นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์
9000146    สมุนไพรเขาหลวง
9000147    ผักล้างพิษ
9000148    สวนสมุนไพร
9000149    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)
9000150    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)

9000151    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)
9000152    พลังงานและการเคลื่อนที่ (การ์ตูน)
9000153    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000154    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000155    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000156    ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า (การ์ตูน)
9000157    ฝึกพูดฝรั่งเศสแบบแรกเริ่ม สำหรับผู้เริ่มต้น
9000158    ฝึกฟุดฟิดอังกฤษไว้ Speak กับเพื่อนต่างชาติ
9000159    Automatic English Speaking : Can you drive?
9000160    หัดทำเว็บ

9000161    See it, Hear it, Say it English
9000162    See it, Hear it, Say it English
9000163    See it, Hear it, Say it English
9000164    See it, Hear it, Say it English
9000165    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000166    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000167    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000168    กำหนดการเชิงเส้น (ม.ปลาย)
9000169    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1
9000170    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1

9000171    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1
9000172    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 1
9000173    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000174    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000175    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000176    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 2
9000177    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3
9000178    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3
9000179    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3
9000180    เตรียม Entrance คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม้วน 3

9000181    ความรู้เรื่องปิโตรเลียม
9000182    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000183    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000184    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000185    กระบวนการคิดเรื่อง เศษส่วน (ป.3-6)
9000186    Excel 2003 ฉบับสมบูรณ์ (ประกอบหนังสือ)
9000187    Excel 2003 ฉบับสมบูรณ์ (ประกอบหนังสือ)
9000188    Excel 2003 (ประกอบหนังสือ)
9000189    Excel 2003 (ประกอบหนังสือ)
9000190    สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Ulead Cool 3D Studio

9000191    หัดสร้างโมเดลด้วย 3ds Max 7 ฉบับมือใหม่
9000192    หัดสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver ฉบับมือใหม่
9000193    หัดสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วย Authorware 7
9000194    สารพัดกู้ข้อมูลประจำบ้าน
9000195    สารพัดกู้ข้อมูลประจำบ้าน
9000196    หัดวาดการ์ตูนน่ารักด้วย Illustrator CS2 ฉบับมือใหม่
9000197    Digiart PhotoShop CS2 สำหรับผู้เริ่มต้น (ประกอบหนังสือ)
9000198    Digiart PhotoShop CS2 Workshop (ประกอบหนังสือ)
9000199    หัดแต่งภาพด้วย PhotoShop CS2 ฉบับมือใหม่
9000200    Digiart Web Flash step by step (ประกอบหนังสือ)

9000201    หัดสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash 8 ฉบับมือใหม่
9000202    Digiart Flash 8 Workshop (ประกอบหนังสือ)
9000203    แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 2006 ฉบับมือใหม่ (ประกอบหนังสือ)
9000204    คู่มือการใช้โปรแกรมป้องกันภัยทางอินเตอร์เน็ต
9000205    หัดใช้ Windows XP ฉบับมือใหม่
9000206    ล้างเครื่องและติดตั้ง Windows ฉบับมือใหม่ (ประกอบหนังสือ)
9000207    เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9000208    The Future of Language Learning
9000209    English Conversation 1
9000210    รวมเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

9000211    รวมเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดที่ 2
9000212    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ชนะการประกวด ปี 2545
9000213    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000214    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000215    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000216    English Vocabulary home (ประถมศึกษา)
9000217    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)
9000218    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)
9000219    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)
9000220    English Vocabulary location (ประถมศึกษา)

9000221    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000222    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000223    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000224    English Vocabulary Comparison (ประถมศึกษา)
9000225    สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9000226    สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9000227    ขบวนเรือพระราชพิธี และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ราชนาวิกสภา ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000228    พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000229    เสด็จออกทรงรับพระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศ พระที่นั่งอนันตสมาคม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000230    เสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งอนันตสมาคม ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

9000231    การพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000232    ประมวลภาพพระราชพิธีและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
9000233    ประมวลภาพพระราชพิธีและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
9000234    งานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙
9000235    ๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
9000236    เครื่องประกอบพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
9000237    พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ
9000238    ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
9000239    พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน
9000240    พระมหากษัตริย์นักกีฬา

9000241    พระมหากษัตริย์นักกีฬา
9000242    อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะ แผ่นที่ 1, 2
9000243    พระมหากรุณาธิคุณ อันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินแห่งชาติ
9000244    The Story of MAHAJANAKA
9000245    The Story of MAHAJANAKA
9000246    หกสิบปีแล้วพระแก้วฟ้า
9000247    Digiart Photoshop CS3 basic
9000248    Flash gig’ ขยับดุ๊กดิ๊กกับแฟลชแอนิเมชั่น
9000249    Flash gig’ ขยับดุ๊กดิ๊กกับแฟลชแอนิเมชั่น
9000250    Flash Cartoon Animation

9000251    Flash Cartoon Animation
9000252    Digiart CG Painting Basic
9000253    Digiart CG Painting Basic
9000254    เศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดสู่การประยุกต์ที่ยั่งยืน
9000255    สาระการเรียนรู้การประกันภัยช่วงชั้นที่ 1 – 4 (ระดับป.1 – ม. 6)
9000256    e-BOOK ชุดประกอบ ความรู้ ความสำคัญของสมอง
9000257    e-BOOK ชุดประกอบ ความรู้ ความสำคัญของสมอง
9000258    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
9000259    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
9000260    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู

9000261    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครู
9000262    แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วีซีดี)
9000263    แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (วีซีดี)
9000264    ภูมินามอำเภอไทยน้อย
9000265    วัดในอำเภอไทยน้อย
9000266    ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง
9000267    วัดในอำเภอบางบัวทอง
9000268    ท้องถิ่นปากเกร็ด
9000269    เครื่องปั้นดินเผานนทบุรี
9000270    ภูมินามอำเภอปากเกร็ด

9000271    เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา
9000272    เรียนภาษาจีนกลางง่ายนิดเดียว
9000273    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000274    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000275    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000276    สนุกกับอิเล็กทรอนิกส์
9000277    Harry Potter ภาค 1 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์
9000278    Harry Potter ภาค 2 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ
9000279    Harry Potter ภาค 3 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับนักโทษแห่งอัซคาบัน
9000280    Harry Potter ภาค 4 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี

9000281    Harry Potter ภาค 5 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับภาคนกฟินิกซ์
9000282    Harry Potter ภาค 6 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม
9000283    Harry Potter ภาค 7 : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ตอนที่ 1
9000284    Transformers มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล
9000285    Transformers 2 อภิมหาสงครามแค้น
9000286    Transformers 3 ทรานฟอร์เมอร์ ภาค 3
9000287    UP ปู่ ซ่า บ้าพลัง
9000288    Rapunzel เจ้าหญิงผมยาวกับโจรซ่าจอมแสบ
9000289    City of Ember กู้วิกฤตมหานครใต้พิภพ
9000290    King Kong คิงคอง

9000291    The Spiderwick Chronicles ตำนานสไปเดอร์วิก เปิดคัมภีร์ข้ามมิติมหัศจรรย์
9000292    Top Secret วัยรุ่นพันล้าน
9000293    Music and Lyrics สี่ห้องใจนี้ มีแต่เสียงเธอ
9000294    THOR เทพเจ้าสายฟ้า
9000295    2012 วันสิ้นโลก
(ดูต่อที่ 9000296 – 9000543

ฝากอีกกกกกก

รายชื่อโสตวัสดุที่มีให้บริการ


9000296    The Lord of The Rings The Fellowship of The Ring อภินิหารแหวนครองพิภพ
9000297    The Lord of The Rings The Two Towers ศึกหอคอยคู่กู้พิภพ
9000298    The Lord of The Rings The Return of The King มหาสงครามชิงพิภพ
9000299 ปัญญา เรณู
9000300 ปัญญา เรณู 2


9000301    GOOD WILL HUNTING ตามหาศรัทธารัก
9000302    หม่ำเดียว หัวเหลี่ยม หัวแหลม
9000303    โหมโรง The Overture
9000304    มหา’ลัย เหมืองแร่
9000305    ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน
9000306    มะหมา4ขาครับ
9000307    มะหมา2
9000308    Mulan Special Edition มู่หลาน
9000309    Mulan 2 มู่หลาน 2 ตอนเจ้าหญิงสามพระองค์
9000310    Shrek 2 เชร็ค 2

9000311    Shrek 3 เชร็ค 3
9000312    Shrek Forever After เชร็ค สุขสันต์นิรันดร
9000313    สามชุก
9000314    Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl คืนชีพกองทัพโจรสลัดสยองโลก
9000315    Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest สงครามปีศาจโจรสลัดสยองโลก
9000316    Ponyo on the Cliff by the Sea โปเนียว ธิดาสมุทรผจญภัย
9000317    A Walk To Remember ก้าวสู่ฝันวันหัวใจพบรัก
9000318    Captain America The First Avenger กัปตันอเมริกา อเวนเจอร์ที่ 1
9000319    The Ten Commandments บัญญัติ 10 ประการ
9000320    Bounce ลิขิตรักจากฟากฟ้า

9000321    Titanic ไททานิค
9000322    Battleship แบทเทิลชิป ยุทธการเรือรบพิฆาตเอเลี่ยน
9000323    ROBINHOOD โรบิ้นฮู้ด (การ์ตูน)
9000324    The Avengers ดิ อเวนเจอร์ส
9000325    Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร
9000326    Snow White & The Huntsman สโนไวท์และพรานป่า ในศึกมหัศจรรย์
9000327    Grave of the Fireflies สุสานหิ่งห้อย
9000328    Journey to the Center of the Earth ดิ่งทะลุสะดือโลก
9000329    The Adventures of Tintin การผจญภัยของตินติน (แผ่นหาย รอสื่อแทนอยู่)
9000330    Hulk เดอะ ฮัล์ค มนุษย์ยักษ์จอมพลัง

9000331    The Incredible Hulk เดอะ ฮัล์ค มนุษย์ตัวเขียวจอมพลัง
9000332    นางนาก
9000333    ขุนศึก
9000334    THE LEGEND OF SURIYOTHAI 
9000335    ไกรทอง
9000336    ศึกกุมภกรรณ
9000337    ไกรทอง ภาค 2
9000338    พระรถเมรี
9000339    กากี
9000340    ขุนช้างขุนแผน ตอน ปราบจระเข้เถนขวาด

9000341    ท่าเตียน
9000342    ก้านกล้วย (ฟรีสารคดีสัตว์โลก)
9000343    ก้านกล้วย ๒
9000344    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 (องค์ประกันหงสา)
9000345    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 (ประกาศอิสรภาพ)
9000346    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 (ยุทธนาวี)
9000347    สุริโยไท แผ่นที่ 1
9000348    สุริโยไท แผ่นที่ 2
9000349    THREE KINGDOMS สามก๊ก ขุนศึกเลือดมังกร
9000350    RED CLIFF จอห์น วู สามก๊ก โจโฉ แตกทัพเรือ

9000351    RED CLIFF จอห์น วู สามก๊ก โจโฉ แตกทัพเรือ 2
9000352    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 1
9000353    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 2
9000354    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 3
9000355    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 4
9000356    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 5
9000357    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 6
9000358    Mac OS X Beginner 10.6 Snow Leopard (เครื่อง Mac เท่านั้น)
9000359    ทำงานกับข้อมูลสเปรดชีทด้วย Excel 2010
9000360    ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS5

9000361    สร้างงานกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator
9000362    เรียนรู้เทคนิคจากตัวอย่างการตัดต่อวีดิโอระดับสูง After Effects CS3 Workshop Volumn1
9000363    ตัดต่อวีดิโอระดับมืออาชีพด้วย PremierePro CS5
9000364    ตัดต่อวีดิโอแบบมืออาชีพด้วย SONY Vegas Pro 9 & 10
9000365    ทันโลก Social Network ทุกที่ทุกเวลาด้วย Facebook & Twitter
9000366    เริ่มต้นและเรียนลัดการใช้งาน Office 2007
9000367    สร้างสื่อ E-Learning ด้วย Captivate เวอร์ชั่นล่าสุด 5.5
9000368    วิเคราะห์สถิติด้วย SPSS 19
9000369    เทคนิคการกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์
9000370    ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

9000371    Google Aplications รวมโปรแกรมฟรีออนไลน์จาก Google
9000372    รวมโปรแกรมฟรี ทดแทนโปรแกรมลิขสิทธิ์
9000373    เริ่มต้นงานดนตรีดิจิตอลด้วย Cubase SX Fundamental
9000374    ติว ม.ปลาย เลข เมตริกซ์ (คณิตศาสตร์)
9000375    ติว ม.ปลาย เลข ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (คณิตศาสตร์)
9000376    ติว ม.ปลาย เลข สถิติ (คณิตศาสตร์)
9000377    ติว ม.ปลาย เลข จำนวนเชิงซ้อน (คณิตศาสตร์)
9000378    ติว ม.ปลาย เลข เรขาคณิตวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)
9000379    ติว ม.ปลาย เลข ดัชนี (คณิตศาสตร์)
9000380    ติว ม.ปลาย เลข เวกเตอร์ (คณิตศาสตร์)

9000381    ติว ม.ปลาย เลข ความน่าจะเป็นและการเรียงสับเปลี่ยน (คณิตศาสตร์)
9000382    ติว ม.ปลาย เลข แคลคูลัส 1 (อนุพันธ์) (คณิตศาสตร์)
9000383    ติว ม.ปลาย เลข เซตและจำนวนจริง (คณิตศาสตร์)
9000384    ติว ม.ปลาย เลข ลำดับอนุกรม (คณิตศาสตร์)
9000385    ติว ม.ปลาย เลข แคลคูลัส 2 (ปฏิยานุพันธ์) (คณิตศาสตร์)
9000386    ติว ม.ปลาย เลข ฟังก์ชั่นเอกโพเนนเชียลและลอการิธึม (คณิตศาสตร์)
9000387    ติว ม.ปลาย เลข ตรรกศาสตร์และความสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
9000388    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ เสียง
9000389    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต
9000390    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก

9000391    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ คลื่น
9000392    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ แสง
9000393    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
9000394    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร
9000395    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง
9000396    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ สมดุล
9000397    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ งานและพลังงาน
9000398    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแส
9000399    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนววงกลมและโปรเจคไตล์
9000400    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

9000401    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสสลับ และ สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
9000402    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสสลับ และ สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
9000403    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
9000404    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
9000405    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์อะตอม
9000406    ติว ม.ปลาย เคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
9000407    ติว ม.ปลาย เคมี โครงสร้างอะตอม
9000408    ติว ม.ปลาย เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
9000409    ติว ม.ปลาย เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 2
9000410    ติว ม.ปลาย เคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง

9000411    ติว ม.ปลาย เคมี พันธะเคมี
9000412    ติว ม.ปลาย เคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
9000413    ติว ม.ปลาย เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
9000414    ติว ม.ปลาย เคมี สารประกอบของคาร์บอน
9000415    ติว ม.ปลาย เคมี สารชีวโมเลกุล
9000416    ติว ม.ปลาย เคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม
9000417    ติว ม.ปลาย เคมี สมดุลเคมี
9000418    ติว ม.ปลาย เคมี กรดเบส 1
9000419    ติว ม.ปลาย เคมี กรดเบส 2
9000420    ติว ม.ปลาย เคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1

9000421    ติว ม.ปลาย เคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2
9000422    ติว ม.ปลาย เคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
9000423    รายการกบนอกกะลา เส้นทางสายปูเค็ม
9000424    รายการกบนอกกะลา อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้ชีวิต
9000425    รายการกบนอกกะลา PAPER NEVER DIE กระดาษไม่มีวันตาย
9000426    รายการกบนอกกะลา ความรู้ H2O (น้ำ)
9000427    รายการกบนอกกะลา ข้าวของแผ่นดิน
9000428    รายการกบนอกกะลา กว่าจะเป็นหมอ เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต
9000429    รายการกบนอกกะลา พระพุทธรูป
9000430    รายการกบนอกกะลา น้ำผึ้งน้ำหวานแห่งชีวิต

9000431    รายการกบนอกกะลา ห้องผ่าตัดศาสตร์แห่งคมมีด
9000432    รายการกบนอกกะลา รถไฟฟ้า ความรู้คู่ขนานบนรางไม่เคยหลับ
9000433    รายการกบนอกกะลา มหัศจรรย์พันธุ์เห็ด
9000434    รายการกบนอกกะลา เฉาก๊วย ปริศนาของดำต่างแดน
9000435    รายการกบนอกกะลา พยาบาล เส้นทางแห่งความเสียสละ
9000436    รายการกบนอกกะลา เจ็บนี้รสปูอัด
9000437    รายการกบนอกกะลา วิถีไอยรา ศักดิ์ดาก้องโลก
9000438    รายการกบนอกกะลา ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูลพลังงานไทย
9000439    รายการกบนอกกะลา อัจฉริยะสมองกลหุ่นยนต์ไทย
9000440    รายการกบนอกกะลา ความรู้ไม่นุ่ม ในปุยนุ่นนิ่ม ๆ

9000441    รายการกบนอกกะลา LED หลอดจิ๋วแห่งโลกใหม่
9000442    รายการกบนอกกะลา วิถีศรัทธา คุณค่าบาตรไทย
9000443    รายการกบนอกกะลา ผีเสื้อ อัญมณีบินได้
9000444    รายการกบนอกกะลา ตะลุยแดนลูกกวาด ความรู้หวานฉ่ำ
9000445    รายการกบนอกกะลา ขยะสัญจร
9000446    รายการกบนอกกะลา เส้นทางน้ำมัน
9000447    รายการกบนอกกะลา ความรู้ H2O (น้ำ)
9000448    รายการกบนอกกะลา ELECTRIC วิทยา
9000449    รายการกบนอกกะลา เรือยาว ศักดิ์ศรีแห่งสายน้ำ
9000450 โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม 

9000451 เข็มทิศจิตใต้สำนึก 

9000452 ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน PICTIONARY (Audio CD-MP3) 
9000453 เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ 
9000454 พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
9000455 พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
9000456 เขตแดนของเรา – เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา 
9000457 เที่ยวทั่วไทยกับรีดเดอร์สไดเจสท์ 
9000458 ท่องเที่ยวลอนดอน 
9000459 คอนแสตนตินมหาราช 
9000460 สนุกกับนิสัยรักการอ่าน 

9000461 วีซีดี ชุด การอนุรักษ์หนังสือ 

9000462 คำพ่อคำแม่ 
9000463 จิตสดใสแม้กายพิการ / กำพล ทองบุญนุ่ม 
9000464 แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
9000465 ท่องเที่ยวอเมริกา 
9000466 ท่องเที่ยวออสเตรเลีย 
9000467 ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 
9000468 ไอยคุปต์ดินแดนปริศนา 
9000469 แนะนำหออัครศิลปิน 
9000470 คำกล่าวและโอวาทพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ : 4 ทศวรรษ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

9000471 เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

9000472 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 
9000473 โครงการความรู้ด้านการบริการเอกสารจดหมายเหตุ : เครื่องมือ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ 
9000474 รำลึกครูซัน ตะวันชีวิต 
9000475 กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด 
9000476 เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป 50 เรื่อง 
9000477 ผู้ใหญ่โรจน์แกะรอย1111 
9000478 Uncle Tom’s Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอม 
9000479 The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคาวน์แห่งมองเต กรีสโต 
9000480 The Stars ของขวัญจากดวงดาว The Lasson คาบเรียนสุดท้าย 

9000481 Turandot เจ้าหญิงไร้หัวใจกับปริศนามรณะ 

9000482 The Invisible Man มนุษย์ล่องหน 
9000483 The Adventures of Sherlock Holmes พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ 
9000484 Anna Karenina รักต้องห้ามของ อันนา คาเรนีนา 
9000485 ศัพท์ 4 ภาษา 1000 คำ 
9000486 เตรียมสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 
9000487 ประเทศไทยกับคดีปราสาทพระวิหาร อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต และก้าวต่อไปความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 
9000488 เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
9000489 สุดยอดคู่มือและโปรแกรมการเลือกคณะ 
9000490 CD Android App Development ฉบับสมบูรณ์ 

9000491 CD Daily English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันฉบับสมบูรณ์ 

9000492 CD เมาท์อังกฤษฟิตสู้ฝรั่ง 
9000493 CD สอนลูกให้เก่งอังกฤษตั้งแต่เด็กง่ายนิดเดียว 
9000494 CD MP3 สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 
9000495 CD สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 
9000496 สุขภาพคนไทย 2554 
9000497 สุขภาพคนไทย 2555 
9000498 CD Uncle Tom’s Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอม 
9000499 CD The Jungle Book การผจญภัยของเมาคลีลูกหมาป่า 
9000500 CD Peter Pan ปีเตอร์แพนแห่งแดนมหัศจรรย์ 

9000501 CD The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต กรีสโต 

9000502 CD Bible Stories 2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน ประวัติพระเยซู 
9000503 CD A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก 
9000504 CD ROBIN HOOD โรบินฮูด วีรบุรุษจอมโจร 
9000505 CD The Merchant of Venice เวนิสวาณิช 
9000506 CD Tolstoy’s Short Stories รวมสุดยอดเรื่องสั้นของเลโอ ตอลสตอย 
9000507 CD Around the World in Eighty Days ผจญภัย 80 วัน รอบโลก 
9000508 CD Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง 
9000509 CD The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ 
9000510 CD Alice’s Adventures in Wonderland อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ 

9000511 CD A CHRISTMAS CAROL มหัศจรรย์วันคริสต์มาส 

9000512 CD DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด 
9000513 ภารกิจล่า!!! พลังงานทะลุมิติ (PDF File) 
9000514    สมุดภาพ ศิลปกรรมรามเกียรติ์ ฉบับเยาวชน
9000515    DICTIONARY พจนานุกรม
9000516    มุ่งมั่นทำงานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน
9000517    ครบเครื่อง…เรื่อง สกสค.
9000518    Harry Potter ภาค 7 (7.2) : แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ตอนที่ 2
9000519    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 (ศึกนันทบุเรง)
9000520    ICE AGE ไอซ์เอจ เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์

9000521    ICE AGE 2 ไอซ์เอจ 2 เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์
9000522    ICE AGE 3 ไอซ์เอจ 3
9000523    HOTEL TRANSYLVANIA โรงแรมผี หนีไปพักร้อน
9000524    RISE OF THE GUARDIANS ห้าเทพผู้พิทักษ์
9000525    THE HOBBIT
9000526    TWISTER ทวิสเตอร์ ทอร์นาโดมฤตยูถล่มโลก
9000527    BIG MIRACLE ปาฏิหาริย์วาฬสีเทา
9000528    THE IMPOSSIBLE 2004 สึนามิ ภูเก็ต
9000529    an inconvenient truth เรื่องจริงช็อคโลก
9000530    LOST IN THAILAND แก๊งม่วน ป่วนไทยแลนด์

9000531    LIFE OF PI ชีวิตอัศจรรย์ของพาย
9000532    FOOD, INC. เปิดโปง บริโภคช็อคโลก
9000533    แยงซี แม่น้ำแห่งความทรงจำ
9000534    ALEXANDER อเล็กซานเดอร์มหาราชชาตินักรบ
9000535    THE LAST EMPEROR จักรพรรดิโลกไม่ลืม
9000536    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.3 แผ่นที่ 1
9000537    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.3 แผ่นที่ 2-3
9000538    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.4 แผ่นที่ 1
9000539    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.4 แผ่นที่ 2-3
9000540    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.5 แผ่นที่ 1-2

9000541    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.5 แผ่นที่ 3-4
9000542    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.6 แผ่นที่ 1
9000543    VCD สอนคณิต อ.อดิเรก ม.6 แผ่นที่ 2-3

ฝากเก็บแป๊บบบ

รายชื่อโสตวัสดุที่มีให้บริการ


9000296    The Lord of The Rings The Fellowship of The Ring อภินิหารแหวนครองพิภพ
9000297    The Lord of The Rings The Two Towers ศึกหอคอยคู่กู้พิภพ
9000298    The Lord of The Rings The Return of The King มหาสงครามชิงพิภพ
9000299 ปัญญา เรณู
9000300 ปัญญา เรณู 2


9000301    GOOD WILL HUNTING ตามหาศรัทธารัก
9000302    หม่ำเดียว หัวเหลี่ยม หัวแหลม
9000303    โหมโรง The Overture
9000304    มหา’ลัย เหมืองแร่
9000305    ตะลุมพุก มหาวาตภัยล้างแผ่นดิน
9000306    มะหมา4ขาครับ
9000307    มะหมา2
9000308    Mulan Special Edition มู่หลาน
9000309    Mulan 2 มู่หลาน 2 ตอนเจ้าหญิงสามพระองค์
9000310    Shrek 2 เชร็ค 2

9000311    Shrek 3 เชร็ค 3
9000312    Shrek Forever After เชร็ค สุขสันต์นิรันดร
9000313    สามชุก
9000314    Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl คืนชีพกองทัพโจรสลัดสยองโลก
9000315    Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest สงครามปีศาจโจรสลัดสยองโลก
9000316    Ponyo on the Cliff by the Sea โปเนียว ธิดาสมุทรผจญภัย
9000317    A Walk To Remember ก้าวสู่ฝันวันหัวใจพบรัก
9000318    Captain America The First Avenger กัปตันอเมริกา อเวนเจอร์ที่ 1
9000319    The Ten Commandments บัญญัติ 10 ประการ
9000320    Bounce ลิขิตรักจากฟากฟ้า

9000321    Titanic ไททานิค
9000322    Battleship แบทเทิลชิป ยุทธการเรือรบพิฆาตเอเลี่ยน
9000323    ROBINHOOD โรบิ้นฮู้ด (การ์ตูน)
9000324    The Avengers ดิ อเวนเจอร์ส
9000325    Beauty and the Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร
9000326    Snow White & The Huntsman สโนไวท์และพรานป่า ในศึกมหัศจรรย์
9000327    Grave of the Fireflies สุสานหิ่งห้อย
9000328    Journey to the Center of the Earth ดิ่งทะลุสะดือโลก
9000329    The Adventures of Tintin การผจญภัยของตินติน
9000330    Hulk เดอะ ฮัล์ค มนุษย์ยักษ์จอมพลัง

9000331    The Incredible Hulk เดอะ ฮัล์ค มนุษย์ตัวเขียวจอมพลัง
9000332    นางนาก
9000333    ขุนศึก
9000334    THE LEGEND OF SURIYOTHAI 
9000335    ไกรทอง
9000336    ศึกกุมภกรรณ
9000337    ไกรทอง ภาค 2
9000338    พระรถเมรี
9000339    กากี
9000340    ขุนช้างขุนแผน ตอน ปราบจระเข้เถนขวาด

9000341    ท่าเตียน
9000342    ก้านกล้วย (ฟรีสารคดีสัตว์โลก)
9000343    ก้านกล้วย ๒
9000344    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 1 (องค์ประกันหงสา)
9000345    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 2 (ประกาศอิสรภาพ)
9000346    ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 (ยุทธนาวี)
9000347    สุริโยไท แผ่นที่ 1
9000348    สุริโยไท แผ่นที่ 2
9000349    THREE KINGDOMS สามก๊ก ขุนศึกเลือดมังกร
9000350    RED CLIFF จอห์น วู สามก๊ก โจโฉ แตกทัพเรือ

9000351    RED CLIFF จอห์น วู สามก๊ก โจโฉ แตกทัพเรือ 2
9000352    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 1
9000353    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 2
9000354    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 3
9000355    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 4
9000356    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 5
9000357    ซูสีไทเฮา แผ่นที่ 6
9000358    Mac OS X Beginner 10.6 Snow Leopard (เครื่อง Mac เท่านั้น)
9000359    ทำงานกับข้อมูลสเปรดชีทด้วย Excel 2010
9000360    ตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วย Photoshop CS5

9000361    สร้างงานกราฟิกอย่างมืออาชีพด้วย Illustrator
9000362    เรียนรู้เทคนิคจากตัวอย่างการตัดต่อวีดิโอระดับสูง After Effects CS3 Workshop Volumn1
9000363    ตัดต่อวีดิโอระดับมืออาชีพด้วย PremierePro CS5
9000364    ตัดต่อวีดิโอแบบมืออาชีพด้วย SONY Vegas Pro 9 & 10
9000365    ทันโลก Social Network ทุกที่ทุกเวลาด้วย Facebook & Twitter
9000366    เริ่มต้นและเรียนลัดการใช้งาน Office 2007
9000367    สร้างสื่อ E-Learning ด้วย Captivate เวอร์ชั่นล่าสุด 5.5
9000368    วิเคราะห์สถิติด้วย SPSS 19
9000369    เทคนิคการกู้ข้อมูลฮาร์ดดิสก์
9000370    ป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์

9000371    Google Aplications รวมโปรแกรมฟรีออนไลน์จาก Google
9000372    รวมโปรแกรมฟรี ทดแทนโปรแกรมลิขสิทธิ์
9000373    เริ่มต้นงานดนตรีดิจิตอลด้วย Cubase SX Fundamental
9000374    ติว ม.ปลาย เลข เมตริกซ์ (คณิตศาสตร์)
9000375    ติว ม.ปลาย เลข ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (คณิตศาสตร์)
9000376    ติว ม.ปลาย เลข สถิติ (คณิตศาสตร์)
9000377    ติว ม.ปลาย เลข จำนวนเชิงซ้อน (คณิตศาสตร์)
9000378    ติว ม.ปลาย เลข เรขาคณิตวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)
9000379    ติว ม.ปลาย เลข ดัชนี (คณิตศาสตร์)
9000380    ติว ม.ปลาย เลข เวกเตอร์ (คณิตศาสตร์)

9000381    ติว ม.ปลาย เลข ความน่าจะเป็นและการเรียงสับเปลี่ยน (คณิตศาสตร์)
9000382    ติว ม.ปลาย เลข แคลคูลัส 1 (อนุพันธ์) (คณิตศาสตร์)
9000383    ติว ม.ปลาย เลข เซตและจำนวนจริง (คณิตศาสตร์)
9000384    ติว ม.ปลาย เลข ลำดับอนุกรม (คณิตศาสตร์)
9000385    ติว ม.ปลาย เลข แคลคูลัส 2 (ปฏิยานุพันธ์) (คณิตศาสตร์)
9000386    ติว ม.ปลาย เลข ฟังก์ชั่นเอกโพเนนเชียลและลอการิธึม (คณิตศาสตร์)
9000387    ติว ม.ปลาย เลข ตรรกศาสตร์และความสัมพันธ์ (คณิตศาสตร์)
9000388    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ เสียง
9000389    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต
9000390    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้าแม่เหล็ก

9000391    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ คลื่น
9000392    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ แสง
9000393    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
9000394    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ สมบัติเชิงกลของสาร
9000395    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง
9000396    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ สมดุล
9000397    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ งานและพลังงาน
9000398    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแส
9000399    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนววงกลมและโปรเจคไตล์
9000400    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

9000401    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสสลับ และ สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
9000402    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสสลับ และ สมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์
9000403    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
9000404    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
9000405    ติว ม.ปลาย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์อะตอม
9000406    ติว ม.ปลาย เคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
9000407    ติว ม.ปลาย เคมี โครงสร้างอะตอม
9000408    ติว ม.ปลาย เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 1
9000409    ติว ม.ปลาย เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 2
9000410    ติว ม.ปลาย เคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง

9000411    ติว ม.ปลาย เคมี พันธะเคมี
9000412    ติว ม.ปลาย เคมี สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
9000413    ติว ม.ปลาย เคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
9000414    ติว ม.ปลาย เคมี สารประกอบของคาร์บอน
9000415    ติว ม.ปลาย เคมี สารชีวโมเลกุล
9000416    ติว ม.ปลาย เคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม
9000417    ติว ม.ปลาย เคมี สมดุลเคมี
9000418    ติว ม.ปลาย เคมี กรดเบส 1
9000419    ติว ม.ปลาย เคมี กรดเบส 2
9000420    ติว ม.ปลาย เคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 1

9000421    ติว ม.ปลาย เคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 2
9000422    ติว ม.ปลาย เคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
9000423    รายการกบนอกกะลา เส้นทางสายปูเค็ม
9000424    รายการกบนอกกะลา อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ไร้ชีวิต
9000425    รายการกบนอกกะลา PAPER NEVER DIE กระดาษไม่มีวันตาย
9000426    รายการกบนอกกะลา ความรู้ H2O (น้ำ)
9000427    รายการกบนอกกะลา ข้าวของแผ่นดิน
9000428    รายการกบนอกกะลา กว่าจะเป็นหมอ เส้นทางอาชีพแห่งชีวิต
9000429    รายการกบนอกกะลา พระพุทธรูป
9000430    รายการกบนอกกะลา น้ำผึ้งน้ำหวานแห่งชีวิต

9000431    รายการกบนอกกะลา ห้องผ่าตัดศาสตร์แห่งคมมีด
9000432    รายการกบนอกกะลา รถไฟฟ้า ความรู้คู่ขนานบนรางไม่เคยหลับ
9000433    รายการกบนอกกะลา มหัศจรรย์พันธุ์เห็ด
9000434    รายการกบนอกกะลา เฉาก๊วย ปริศนาของดำต่างแดน
9000435    รายการกบนอกกะลา พยาบาล เส้นทางแห่งความเสียสละ
9000436    รายการกบนอกกะลา เจ็บนี้รสปูอัด
9000437    รายการกบนอกกะลา วิถีไอยรา ศักดิ์ดาก้องโลก
9000438    รายการกบนอกกะลา ก๊าซชีวภาพ ปฏิกูลพลังงานไทย
9000439    รายการกบนอกกะลา อัจฉริยะสมองกลหุ่นยนต์ไทย
9000440    รายการกบนอกกะลา ความรู้ไม่นุ่ม ในปุยนุ่นนิ่ม ๆ

9000441    รายการกบนอกกะลา LED หลอดจิ๋วแห่งโลกใหม่
9000442    รายการกบนอกกะลา วิถีศรัทธา คุณค่าบาตรไทย
9000443    รายการกบนอกกะลา ผีเสื้อ อัญมณีบินได้
9000444    รายการกบนอกกะลา ตะลุยแดนลูกกวาด ความรู้หวานฉ่ำ
9000445    รายการกบนอกกะลา ขยะสัญจร
9000446    รายการกบนอกกะลา เส้นทางน้ำมัน
9000447    รายการกบนอกกะลา ความรู้ H2O (น้ำ)
9000448    รายการกบนอกกะลา ELECTRIC วิทยา
9000449    รายการกบนอกกะลา เรือยาว ศักดิ์ศรีแห่งสายน้ำ
9000450 โยคะเพื่อสุขภาพและความงาม 

9000451 เข็มทิศจิตใต้สำนึก 

9000452 ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ พัฒนาเด็กไทย ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน PICTIONARY (Audio CD-MP3) 
9000453 เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ 
9000454 พจนานุกรมพุทธศาสน์ 
9000455 พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
9000456 เขตแดนของเรา – เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา 
9000457 เที่ยวทั่วไทยกับรีดเดอร์สไดเจสท์ 
9000458 ท่องเที่ยวลอนดอน 
9000459 คอนแสตนตินมหาราช 
9000460 สนุกกับนิสัยรักการอ่าน 

9000461 วีซีดี ชุด การอนุรักษ์หนังสือ 

9000462 คำพ่อคำแม่ 
9000463 จิตสดใสแม้กายพิการ / กำพล ทองบุญนุ่ม 
9000464 แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
9000465 ท่องเที่ยวอเมริกา 
9000466 ท่องเที่ยวออสเตรเลีย 
9000467 ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ 
9000468 ไอยคุปต์ดินแดนปริศนา 
9000469 แนะนำหออัครศิลปิน 
9000470 คำกล่าวและโอวาทพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ : 4 ทศวรรษ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

9000471 เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

9000472 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก 
9000473 โครงการความรู้ด้านการบริการเอกสารจดหมายเหตุ : เครื่องมือ แนะนำขั้นตอนการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ 
9000474 รำลึกครูซัน ตะวันชีวิต 
9000475 กองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยยาเสพติด 
9000476 เรียนอังกฤษจากนิทานอีสป 50 เรื่อง 
9000477 ผู้ใหญ่โรจน์แกะรอย1111 
9000478 Uncle Tom’s Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอม 
9000479 The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคาวน์แห่งมองเต กรีสโต 
9000480 The Stars ของขวัญจากดวงดาว The Lasson คาบเรียนสุดท้าย 

9000481 Turandot เจ้าหญิงไร้หัวใจกับปริศนามรณะ 

9000482 The Invisible Man มนุษย์ล่องหน 
9000483 The Adventures of Sherlock Holmes พลิกปมคดีลับกับเชอร์ล็อก โฮล์มส์ ยอดนักสืบ 
9000484 Anna Karenina รักต้องห้ามของ อันนา คาเรนีนา 
9000485 ศัพท์ 4 ภาษา 1000 คำ 
9000486 เตรียมสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 
9000487 ประเทศไทยกับคดีปราสาทพระวิหาร อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต และก้าวต่อไปความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา 
9000488 เย็นศิระเพราะพระบริบาล 
9000489 สุดยอดคู่มือและโปรแกรมการเลือกคณะ 
9000490 CD Android App Development ฉบับสมบูรณ์ 

9000491 CD Daily English Conversation สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันฉบับสมบูรณ์ 

9000492 CD เมาท์อังกฤษฟิตสู้ฝรั่ง 
9000493 CD สอนลูกให้เก่งอังกฤษตั้งแต่เด็กง่ายนิดเดียว 
9000494 CD MP3 สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น 
9000495 CD สร้างครอบครัว 2 ภาษา สอนพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษกับลูก 
9000496 สุขภาพคนไทย 2554 
9000497 สุขภาพคนไทย 2555 
9000498 CD Uncle Tom’s Cabin กระท่อมน้อยของลุงทอม 
9000499 CD The Jungle Book การผจญภัยของเมาคลีลูกหมาป่า 
9000500 CD Peter Pan ปีเตอร์แพนแห่งแดนมหัศจรรย์ 

9000501 CD The Count of Monte Cristo ชีวิตพลิกผันของเคานต์แห่งมองเต กรีสโต 

9000502 CD Bible Stories 2 เรื่องเล่าจากพระคัมภีร์ ตอน ประวัติพระเยซู 
9000503 CD A DOG OF FLANDERS หนุ่มน้อยเนลโลกับหมาเพื่อนยาก 
9000504 CD ROBIN HOOD โรบินฮูด วีรบุรุษจอมโจร 
9000505 CD The Merchant of Venice เวนิสวาณิช 
9000506 CD Tolstoy’s Short Stories รวมสุดยอดเรื่องสั้นของเลโอ ตอลสตอย 
9000507 CD Around the World in Eighty Days ผจญภัย 80 วัน รอบโลก 
9000508 CD Little Women สี่ดรุณีจอมซนกับครอบครัวอลเวง 
9000509 CD The Wizard of Oz พ่อมดออซกับเมืองมรกตมหัศจรรย์ 
9000510 CD Alice’s Adventures in Wonderland อลิซผจญภัยในแดนมหัศจรรย์ 

9000511 CD A CHRISTMAS CAROL มหัศจรรย์วันคริสต์มาส 

9000512 CD DRACULA แดร็กคูล่า ราชาผีดูดเลือด 
9000513 ภารกิจล่า!!! พลังงานทะลุมิติ (PDF File) 
 
กันแอคซิเดน (งานเรา)