เราเขียนไม่ชัด เขาบอกเราเลยว่าเขาจะให้ครูพละคนใหม่มาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับเรา

เขาระบุชัดแบบนี้เลย ถ้าไม่ให้ ก็แปลว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รักษาสัจจะ

ก็เอาเหอะ จะได้รู้ไว้

ย้ายไปไหนก็คงไม่รุ่งเรือง เพราะนิสัยไม่เป็นผู้นำ ไม่รักษาสัจจะ

พอเหอะ เบื่อ