เมื่อวานไปไดโซ ซื้อนี่มาขัดหน้า

image

ขัดเบา ๆ นะ โออ่ะ
อันเก่าใช้มาประมาณสองปีแล้ว 555
ใช้แล้วหน้าเอี่ยมดีอ่ะ
เคล็ดลับของเรา
#เขียนก่อนไปหาหนังสืออ่านชิล ๆ