อย่าเป็นคนขี้ขอ

image

image

image

นะ ไปสอนแล้ว