อ่านที่รุ่นน้องคุยกันแล้วมองตัวเอง

image

image

ชอบความคิดของน้อง ๆ
ทุกคนมองทุกอย่างตามความเป็นจริง

ถ้าเรามองตามความเป็นจริง เราควรเรียน แต่เราที่เคยเรียนโท แต่ไม่ยอมตั้งใจเรียนให้จบ บอกเลย หมดไฟ ไม่อยากเรียน ไม่เคยอายที่เรียนโทไม่จบ แต่กำลังคิดอยู่ ว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้น ก้าวหน้า พ่อแม่ภูมิใจ ในขณะที่เราไม่ทุกข์ใจด้วย บอกตรง ๆ เราไม่เคยเคารพคนที่ระดับการศึกษา ดร.บางคน เรายังไม่นับถือเลย อยู่ที่พฤติกรรมล้วน ๆ
น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับระดับการศึกษามากกว่าการสร้างระบบที่เพิ่มความสามารถโดยที่ไม่ต้องไปเรียนในระบบ

เราอยากเห็นโฮมสคูลของเด็กอัจฉริยะว่ะว่าเขาจัดยังไง

อยากสร้างระบบ