ได้เงินเดือนแค่ไหน ก็ทำงานแค่นั้น ดิฉันไม่ใช่นางฟ้า

ตามนั้น

แล้วเมื่อไรจะเปลี่ยนเป็นการเอาเงินเข้าบัญชี มันเป็นภาระของทุกฝ่าย