คำ ๆ จาก หนังสือหัดแต่งเพลงโดยวิธีธรรมชาติ

ทำนอง
เนื้อร้อง
จังหวะ สามช่า รำวง
พล๊อตเพลง
วิธีง่าย ๆ สัมผัสนอก สัมผัสใน เนื้อใหม่ใส่ทำนองเดิม
หาทำนอง จังหวะ เขียนเพลงแก้
ทำนองนานาชาติ แขก จีน ฝรั่ง

ชื่อเพลง
ทำนอง
จังหวะ
เนื้อหา
ภาษาที่ใช้
ความลื่นไหล เชื่อมโยงและลงตัวของทั้งเพลง

วนเวียนในเรื่อง
ความรัก
สมหวัง
ผิดหวัง

ชีวิต
ดิ้นรนสู้เพื่อชีวิตที่ดี
ความต่ำต้อย ด้อยโอกาส

อุดมคติ คุณธรรม
อุดมการณ์ ชาติ

ธรรมชาติ
ป่าเขา

ทำนอง
คนอื่น
ไทยเดิม
หาเอง