อยากเปลี่ยนหัวบล็อกว่า

ปิดหู ปิดตา จะได้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นทุกสิ่ง หรือไม่ก็ควร ปล่อยวางเถิด เพราะไม่มีใครห้ามความคิด กำหนดคำพูด ควบคุมการกระทำของใครอื่นได้
ปล่อยวางเพื่อตัวของคุณเอง ถ้าเราไม่ดีตามเขาว่าก็ปรับปรุง ถ้าไม่คิดจะปรับปรุง เพราะไม่เห็นด้วยกับคำพูดของเขา ก็ไม่ต้องเอามาใส่ใจ
เพราะยังไง คนที่รักคุณจริงเขาก็ต้องฟังคุณก่อนฟังคนอื่น เอาเวลาไปทำดีกับคนที่คุณรักเถอะ อย่าเสียเวลา