อำนวยความสะดวก

อยากให้ในห้องน้ำมีพัดลม
หน้าประตูทางเข้าบ้านด้วย
ไว้ไล่ยุง
ใครก็ได้ช่วยออกแบบบ้านที่มีแบบนี้ด้วย

ทุกวันนี้ ไปส้วมที่ทำงานตอนเช้า กลัวเป็นไข้เลือดออกมาก ยุงหาม 555

คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อย