ที่อยากให้ที่ทำงานปรับปรุง

งานใด ๆ ก็ตาม เวลาทำอะไร ให้มีใบเลขขั้นตอน ตามจุด มีเลขโชส์เลยว่านี่คือจุดหนึ่ง สอง สาม
ถ้ามีแปดจุด พอครบแปดจุด ก็คือรู้ว่ากลับบ้านได้ เพราะครบตามขั้นตอนในใบแล้ว

อยากให้คณะกรรมการนักเรียนมีปชอกแขน

อยากให้อย่าเอาครูอัตราจ้างมาเก็บเงิน มันเสี่ยง ต้องใช้หนี ไม่เป็นงาน คนสั่งแม่งคงบาปแหละ

ว่าง ๆ จะมาเขียนใหม่