ของไดโซที่เราว่าโอเค

image

ที่ลับมีด

กระเป๋าน้ำร้อน

คุ้ม ๆ ตอนนี้กระเป๋าน้ำร้อนดีไซน์ดีกว่านี้ มีที่จับ

ที่ลับมีด โอ ๆ