เป็นเคราะห์หามยามร้ายเกร๋ ๆ

image

ตึกที่แอมทำงาน น้ำไม่ไหล เพราะไฟตึกข้าง ๆ ดับ ปั้มน้ำจึงทำงานไม่ได้

ไปฉี่ตึก1 โอ้ ห้องน้ำจากสามห้อง ชำรุดซะสองห้อง

เกร๋จริง ๆ