อีชั้น เรียนมัธยมวิทย์คณิต ต่ออุดมศิลป์คำนวณ ทำงานศิลป์ภาษา เสียดายความรู้ 555

image

image

หลายครั้งหดหู่
แต่เอาเหอะ รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม