หน้าที่ของเราคือทำเหตุให้ดีเท่านั้น

ได้ยินจากละครช่อง 3
ชอบคำพูดนี้มาก
และจะยึดไว้ทำตาม