20 อย่างที่ “Google” ทำได้ แต่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!! ต้องดู!! – KIITDOO

http://www.kiitdoo.com/20-%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-google-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/

มันยอดมาก ลองทำดู