เราชอบตากผ้าในบ้าน

image

นอกบ้านมีนกขี้
กลิ่นขี้แมว
ฝนตก
ยุง
ต่อ (ต่อเคยติดกระโปรงพลีต พอเราใส่ เราก็ถูกต่อต่อย  เกือบตาย)
ฯลฯ

เราจึงชอบตากผ้าในบ้าน
ถ้าเราจะมีบ้านของตัวเอง เราจะสร้างห้องตากผ้า

ต้องเก็บเงินให้มากกว่าจ่ายเงิน

image

ต้องทำให้ได้

#คิดเรื่องเงินตลอดเวลา
แต่ก็ไม่ลืมคิดถึงความสุขและน้ำใจ