ส่วนตัว กลัวเขาเกลียด

image

ไม่เริ่มต้น จะได้ไม่จบ
ชัดเจนเมื่ิอไร เราคงได้รักกัน
พูดถึงใคร ช่างเหอะ แค่จะบอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีด้านเดียว

ง่วงสุด ๆ แล้ว แค่อยากโชว์แง่คิดอะไรนิดหน่อย