ถ้าไม่ลำบาก ขอไป ก็ควรใช้คืน แม้ไม่ใช่การยืม

วันจันทร์ที่แล้ว เราช่วยท่านนึงหาหนังยาง (ยินดีช่วย อยากอำนวยความสะดวก งานบุญ) เราเลยเดินไปขอยางรัดผมจากนักเรียนห้องเก่าของเรา

ขอเจ้าภัณธษามา เราบอกขอเยอะ ๆ นะ มันเลยหยิบให้หมดกระเป๋าเลย ก็เกือบสิบเส้นมั้ง
ก็นะ เราก็เดินเอาไปให้ท่านที่ผูกตังค์ ก็คือหมดงาน

แต่แบบ เราก็มาคิดว่า หาไปคืนเด็กมันดีกว่า
วันงานวัด เราเจอหนังยางถุงละ 10฿ เราเลยซื้อมา เดี๋ยวจะเอาไปให้ภัณธษา มันจะได้มีให้คนอื่นยืมต่อได้ 😀

IMG_2528

เด็กหลายคนชอบมาขอผ้าอนามัยจากเรา เราให้เด็กไปเป็นสิบแล้ว หลายคราว หลายคน บางคนใช้คำว่าขอยืม แต่ไม่เคยคืน ไม่มีการขอซื้อต่อ เราไม่เชิงคิดมาก แต่คือจะมาสอนไว้ ว่า ถ้าคนเราเตรียมพร้อมไม่ได้ ก็น่าจะมีน้ำใจ เพื่อให้คนที่เรารบกวน สามารถช่วยคนอื่นได้ต่อไป

เราไม่ชอบเรื่องการติดแรง แต่เราจะคิดเสมอว่า ถ้าเรารบกวนใครแล้ว เราต้องหาทางตอบแทนเขา เท่าที่สามารถจะช่วยได้ เพื่อให้เขามีกำลังใจช่วยเหลือคนอื่นต่อไป #แต่การช่วยต้องไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายผิดศีลผิดวิถีประชาผิดจารีตผิดกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องดี ช่วยได้จะรีบช่วยทันที

เราไม่ได้มาพูดเรื่องการลำเลิกบุญคุณ หรือการกตัญญูกตเวที แต่เรามาพูดถึงสิ่งดี ๆ ที่ถ้ามันมี มันคือสิ่งที่ดี น้ำใจไมตรี 😀 เขาจะได้มีกำลังใจช่วยคนอื่นต่อ ๆ ไป