ถ้าไม่ลำบาก ขอไป ก็ควรใช้คืน แม้ไม่ใช่การยืม

วันจันทร์ที่แล้ว เราช่วยท่านนึงหาหนังยาง (ยินดีช่วย อยากอำนวยความสะดวก งานบุญ) เราเลยเดินไปขอยางรัดผมจากนักเรียนห้องเก่าของเรา

ขอเจ้าภัณธษามา เราบอกขอเยอะ ๆ นะ มันเลยหยิบให้หมดกระเป๋าเลย ก็เกือบสิบเส้นมั้ง
ก็นะ เราก็เดินเอาไปให้ท่านที่ผูกตังค์ ก็คือหมดงาน

แต่แบบ เราก็มาคิดว่า หาไปคืนเด็กมันดีกว่า
วันงานวัด เราเจอหนังยางถุงละ 10฿ เราเลยซื้อมา เดี๋ยวจะเอาไปให้ภัณธษา มันจะได้มีให้คนอื่นยืมต่อได้ 😀

IMG_2528

เด็กหลายคนชอบมาขอผ้าอนามัยจากเรา เราให้เด็กไปเป็นสิบแล้ว หลายคราว หลายคน บางคนใช้คำว่าขอยืม แต่ไม่เคยคืน ไม่มีการขอซื้อต่อ เราไม่เชิงคิดมาก แต่คือจะมาสอนไว้ ว่า ถ้าคนเราเตรียมพร้อมไม่ได้ ก็น่าจะมีน้ำใจ เพื่อให้คนที่เรารบกวน สามารถช่วยคนอื่นได้ต่อไป

เราไม่ชอบเรื่องการติดแรง แต่เราจะคิดเสมอว่า ถ้าเรารบกวนใครแล้ว เราต้องหาทางตอบแทนเขา เท่าที่สามารถจะช่วยได้ เพื่อให้เขามีกำลังใจช่วยเหลือคนอื่นต่อไป #แต่การช่วยต้องไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายผิดศีลผิดวิถีประชาผิดจารีตผิดกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องดี ช่วยได้จะรีบช่วยทันที

เราไม่ได้มาพูดเรื่องการลำเลิกบุญคุณ หรือการกตัญญูกตเวที แต่เรามาพูดถึงสิ่งดี ๆ ที่ถ้ามันมี มันคือสิ่งที่ดี น้ำใจไมตรี 😀 เขาจะได้มีกำลังใจช่วยคนอื่นต่อ ๆ ไป

อยากให้มีบท

http://www.kalyanamitra.org/culture/index30.html
ประมาณนี้

แต่อยากได้เป็นแบบบทเลย ว่าง ๆ จะทำเอง

ผู้นำ : (บทสวด)
ทุกคน : สวดพร้อมผู้นำ สวดตามผู้นำ
พระสงฆ์ : (บทสวด)
ผู้นำ : …

เราอยากให้ทุกอย่าง ที่เป็นพิธี “มีบท” แจก

เราคงชอบเล่นละคร 555 แต่อยากให้มีบทแหละ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะใคร ๆ จะได้ทำแทนกันได้ เพียงแค่คุณอ่านตามบท เพราะมันไม่ใช่เล่นละครเวทีหนิ บริบทมันต่างกัน

ให้เราทำ ถ้ามีบท ก้มมองได้ เราก็ทำให้ได้นะ ไม่อ่านลากยาวหรอก เราชอบเป็นพิธีกรที่มีบทคุม

เปลี่ยนใจแล้ว เลิกแอบรักแล้ว

เราจะเลิกชอบ เลิกแอบรัก คนที่เราแอบชอบ แอบรัก ได้ทันที
ที่
เรารับรู้ได้ ว่า เขามีแฟน / เขากำลังชอบคนอื่น / เขาไม่ชอบเราอย่างชัดเจน ฯลฯ
หายไวแบบรวดเร็วดั่งหนึ่งลมพัด
ฉะนั้นถ้าใครมีลางสังหรณ์ว่าเราชอบคุณ หากคุณไม่ชอบเรา ทำงี้ได้เลย เราไม่เคยเซ้าซี้ คือแบบ รู้สึกบาปว่ะ รักคนที่เขาไม่รักเราเนี่ย 😀
ไม่มีว่ากลับไปชอบใคร ชอบใครอะไรยังไง หาทางทำงานเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่า

เวลาเจอภาษาต่างดาวในเว็บ อย่าเพิ่งปิดไปนะ เพราะมันพอแก้ไขได้

 
มันแปลได้ว่า

เอาไปแปลที่ http://www.online-decoder.com/th

เข้ากูเกิล เจอจากนี่ หน้านี้
ผลการตอบแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ
1. ด้านกิจกรรม

1.1 ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 2 ค?แนน
1.2 ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 3 ค?แนน
1.3 ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 10 ค?แนน
1.4 ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 9 ค?แนน
1.5 ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 8 ค?แนน
1.6 ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 4 ค?แนน
2. ด้านความสามารถ
2.1 ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 7 ค?แนน
2.2 ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 4 ค?แนน
2.3 ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 6 ค?แนน
2.4 ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 6 ค?แนน
2.5 ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 3 ค?แนน
2.6 ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 4 ค?แนน
3. ด้านอาชีพ
3.1 ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 2 ค?แนน
3.2 ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 0 ค?แนน
3.3 ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 5 ค?แนน
3.4 ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 2 ค?แนน
3.5 ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 2 ค?แนน
3.6 ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 0 ค?แนน
รวมค?แนนทั้งหมด

ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 11 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 7 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 21 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 17 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 13 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 8 ค?แนน
อาชีพที่เหมา?สมกับคุณคือ

ผู้กำกับการล?คร

ครูสอนภาษาอังกฤฒ

ผู้รายงานข่าว

ครูสอนการล?คร

ครูสอนเต้นรำ

ล่าม

เล่าความเดิมอีกครั้ง คือเราเล่นหาอาชีพไหนที่ใช่เรา ของเว็บ watpon ไง (อยากรู้อีกครั้งว่าตอนนี้ชอบอะไรยังไง)

ก็รู้ว่ามันจะให้ผลเป็น ภาษาต่างดาว

¼Å¡ÒõͺẺÊÓÃǨ¤ÇÒÁʹã¨ã¹ÍÒªÕ¾
1. ´éÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

1.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
1.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 3 ¤Ðá¹¹
1.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 10 ¤Ðá¹¹
1.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 9 ¤Ðá¹¹
1.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 8 ¤Ðá¹¹
1.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
2. ´éÒ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö
2.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 7 ¤Ðá¹¹
2.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 4 ¤Ðá¹¹
2.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 6 ¤Ðá¹¹
2.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 6 ¤Ðá¹¹
2.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 3 ¤Ðá¹¹
2.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
3. ´éÒ¹ÍÒªÕ¾
3.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
3.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 0 ¤Ðá¹¹
3.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 5 ¤Ðá¹¹
3.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 2 ¤Ðá¹¹
3.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 2 ¤Ðá¹¹
3.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 0 ¤Ðá¹¹
ÃÇÁ¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´

ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 11 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 7 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 21 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 17 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 13 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 8 ¤Ðá¹¹
ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤Ø³¤×Í

¼Ùé¡Ó¡Ñº¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹ÀÒÉÒÍѧ¡Ä²

¼ÙéÃÒ§ҹ¢èÒÇ

¤ÃÙÊ͹¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹àµé¹ÃÓ

ÅèÒÁ

เราทำจากไอโฟนนะ

เราเลยก๊อปปี้ภาษาต่างดาวนี้

ไปเพสในเวิร์ดเพรสไง แล้วก็เปิดคอม มาเซิร์ชหาเว็บ encoding แล้วก็เจอ แล้วก็พอได้ โอเคอ่ะ ไม่ต้องทำใหม่ ตั้งหลายร้อยข้อ

…………………………

ว่าแต่

ผู้กำกับการล?คร

ครูสอนภาษาอังกฤฒ

ผู้รายงานข่าว

ครูสอนการล?คร

ครูสอนเต้นรำ

ล่าม

มันใช่ตัวเราเหรอวะ
หาทางต่อไป
แต่ผู้รายงานข่าว จริง ๆ เราชอบนะ เพียงแต่เราปากหมาไปหน่อย ต้องเปลี่ยนแปลง
ลึก ๆ จริง ๆ เราอยากทำสิ่งเหล่านี้ อ่าน >>> เราเกิดมาทำไม
(ใครเขาอยากรู้วะ) นั่นสิ

แปะแปรบ

¼Å¡ÒõͺẺÊÓÃǨ¤ÇÒÁʹã¨ã¹ÍÒªÕ¾
1. ´éÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

1.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
1.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 3 ¤Ðá¹¹
1.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 10 ¤Ðá¹¹
1.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 9 ¤Ðá¹¹
1.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 8 ¤Ðá¹¹
1.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
2. ´éÒ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö
2.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 7 ¤Ðá¹¹
2.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 4 ¤Ðá¹¹
2.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 6 ¤Ðá¹¹
2.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 6 ¤Ðá¹¹
2.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 3 ¤Ðá¹¹
2.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
3. ´éÒ¹ÍÒªÕ¾
3.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
3.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 0 ¤Ðá¹¹
3.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 5 ¤Ðá¹¹
3.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 2 ¤Ðá¹¹
3.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 2 ¤Ðá¹¹
3.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 0 ¤Ðá¹¹
ÃÇÁ¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´

ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 11 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 7 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 21 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 17 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 13 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 8 ¤Ðá¹¹
ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤Ø³¤×Í

¼Ùé¡Ó¡Ñº¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹ÀÒÉÒÍѧ¡Ä²

¼ÙéÃÒ§ҹ¢èÒÇ

¤ÃÙÊ͹¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹àµé¹ÃÓ

ÅèÒÁ

เซตเพลย์ลิสต์ยูทูบกัน

image

เซตให้เรียงตามเวลาได้

image

ต่อไปเราไม่ต้องดึงเข้าลิสต์แล้ว แค่เราติด tag ของเรา ก็จะเข้าลิสต์อัตโนมัติ

มันคือ playlist นี้
PWSchool: http://www.youtube.com/playlist?list=PL5o9bLTxcFHjNehcN5K7XJyQwKekYo0VL

ต่อไปอาจจะไม่ได้อยู่ถ่ายวีดิโอให้แล้ว มั้ง (แต่มันจะไม่ไปไหน เราจะไม่ลบ อย่ามาแจ้งลบแล้วกัน) ตอนนี้ยังยืนยันอะไรไม่ได้
ยังไงจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพื่อตัวเอง ครอบครัว และอนาคต ที่ไม่ว่าจะเป็นยังไง เราก็จะต้องฝ่าฟันไปให้ได้

เสียดายที่จะไม่ได้เจอหน้าคนที่แอบรักอีกแล้ว แต่อีกไม่นานก็คงจะลืม เหมือนคนเก่า ๆ ที่เราเคยแอบรัก
ร้องเพลงเพื่อนไม่จริงคลอ

เลิกเล่นเฟซ ใช้แค่ติดต่อ แจกจ่ายรูป พอ
อ่านหนังสือหาความรู้เยอะ ๆ
พูดจาให้ดี มีสติเยอะ ๆ ชีวิตยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก

ชอบอ่ะ วาเลนไทน์ ให้ผักแทนดอกไม้

กินได้ สวยด้วย
จิ๊กมาจากเฟซบุ๊คน้องแป้งจี่ (เป็นรุ่นน้องเทคโนฯ) น่ารักอ่ะ ชอบมาก ๆ จิ๊กมานะ ไม่ได้ขออนุญาต แต่พี่ชอบมาก พี่อยากโปรโมท จำไม่ได้เหมือนน้องเขามีแฟนเพจร้านนะ เดี๋ยวจำได้แล้วจะมาบอกใหม่นะ ชอบแบบนี้จริง ๆ สวยด้วย กินได้ ประทับใจ

IMG_2515

IMG_2516

หามาเพิ่มแล้วจ้า

IMG_2518