tag m1 : เตรียมตัว สำหรับการเป็นครูที่ปรึกษา ม.1

เตรียมตัว สำหรับการเป็นครูที่ปรึกษา ม.1
1) ย้ำผู้ปกครอง จ่ายค่าอะไรไป เอากล้องถ่ายรูป กล้องมือถือ ถ่ายรูปใบเสร็จไว้ทุกใบ และเก็บใบเสร็จจริง เก็บไว้ทั้งหมดจนกว่าจะจบ ม.3
2) ถ้าผู้ปกครองจะจ่ายเงินค่าอะไร หากไม่ติดอะไร อยากให้ผู้ปกครองมาจ่ายเองที่ห้องการเงินโดยตรง (เคยมีกรณี ฝากเด็กมาแล้วเงินไม่ถึงครู และเด็กก็ไปไม่ถึงห้องการเงิน)
3) เวลากรอกเอกสารทุกอย่าง พยายามเขียนให้เป็นลายมือที่สวยที่สุด ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
4) ขอเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เซ็นคาดเลยว่าใช้เพื่อการเช็คข้อมูล (เวลามีกรอกเอกสารงานสารสนเทศ มีปัญหามาก จนคิดอยากขอเอกสารพวกนี้ไว้ แต่จริง ๆ ถ้ากรอกมาเรียบร้อยก็ไม่ขอ)
5) ทำแผนที่ จุดสำคัญ ห้องสำคัญ รวบรวมที่ติดต่อ
6) กฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันในห้อง
หัวหน้า รองหัวหน้า เลขา เหรัญญิก
เวรประจำวัน
รางวัล ยืมหนังสือ12เล่มได้ตัวค์จากครูแอม ตอบคำถามห้องสมัด กิจกรรมหลักทำได้รางวัลจะได้เงินรางวัล เรียนเกรดดีได้เงิน
การลงโทษ โดดเรียนโทรแจ้งผู้ปกครอง ผิดกฎปรับ
7) การเตรียมตัดผม แต่งกายให้ถูกระเบียบ เพื่อถ่ายรูปบัตรนักเรียน ผู้หญิงผมสั้นค่ะ
8) ถ้าไม่มา ผู้ปกครองต้องโทรแจ้งครู ถ้ามาไม่ทันเข้าแถว จะโทรแจ้งผู้ปกครอง มีในใบแจกผู้ปกครอง
9) เวลาติดต่อครูคนใดก็ตาม เช่น มาซ่อม ให้เตรียมกระดาษเปล่า แล้วให้ครูท่านนั้นเซ็นว่ามาติดต่อแล้ว ผลว่าได้เกรดอะไร เพื่อเอาไปยืนยันกับครูและผู้ปกครอง
10.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s