วิธีกำจัดกาวที่กรรไกร

กาวหนืด ๆ (เทปสองหน้า เทปใส เทปแลกซีน) เหนียวติดกรรไกร จัดการได้โดยเอายางลบฝืด ๆ ลบ

เราใช้แบบนี้ พอจะโอเค