ชิบหายค่ะ เอนทรี่ตะกี้ ติดมาแต่แถบด้านข้าง ข้อมูลที่จะเอา ไม่มีติดมาเลย

เวรกรรมมาก ลบหน้าไปแล้วด้วย
แต่ช่างเหอะ ลืม ๆ ไปให้หมด

เฮ้ยยังไม่ปิดหน้าโพสต์เอนทรี่ตะกี้  โอ้ยสวรรค์ทรงโปรด ดีใจโว้ย

>>>1room12-2556ตอนแรกว่าจะลบแต่เสียดายเลยไม่ลบ

หน้านี้ เข้าสั้น ๆ ได้ที่ www.pranitee.com

อีเมลครูแอม pranitee@hotmail.com

เฟสบุ๊คห้องสมุด ไว้ตามข่าวประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียน ของห้องสมุด และไว้ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ครูแอมดูแลเอง ตอบเอง https://www.facebook.com/PWschoolLibrary
เว็บไซต์ห้องสมุด http://202.143.146.125/hplibrary/
เว็บไซต์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th
………………………………………………………………….
30/05/2556
ประกาศไว้เลย เด็กห้องครูแอม ใครได้เกรด 4 (เทอมนี้เรียนทั้งหมด 8 วิชา) ครูแอมจะให้รางวัลวิชาละ 10 บาท
ถ้าได้ทุกวิชาก็ 80 บาท (อย่างน้อยก็กินข้าวได้ 4 มื้อเลยนะ)
ที่ ให้แค่นี้เพราะ ถ้าได้ 4.00 ทุกคน ครูแอมก็จ่าย 3,920 บาทแล้ว ครูแอมเงินเดือน 9,100 บาทเอง (มีหักแล้วเหลือแปดพันนิด ๆ จึงให้เยอะกว่านี้ไม่ได้ 555)
สู้ ๆ นะเด็ก ๆ ขอให้ได้เกรด 4 กันเยอะ ๆ
เพิ่ม ๆ ถ้านักเรียนได้เกรด 3 หรือ 3.5 ครูก็จะให้วิชาละ 5 บาท ด้วย เกรดอื่น ๆ ไม่ให้แล้วจ้า
“””สเตปบายสเตป ติดตั้งโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน (มี๒๐คลิป) http://www.youtube.com/playlist?list=PL5o9bLTxcFHjeAosEk2CRohSxdUyC7ELA
(๑๕๐๖๕๖)
………………………………………………………………….

ไว้เก็บไฟล์ที่แชร์ให้กับนักเรียนในห้องได้อย่างเป็นสาธารณะ

1. studenttable1room12.jpg  คือตารางเรียน ห้อง ม.1/12 (20/05/2556)

2. รูปสมาชิก 1/12 พร้อมชื่อ (21/05/2556)
1-5name-no2.jpg
6-10name.jpg
11-15name-no11.jpg
16-20name-no20.jpg
21-25name-no21.jpg
26-30name.jpg
31-34name.jpg
35-38name.jpg
39-42name.jpg
43-46name.jpg
47-49name.jpg
11wanchat.jpg
20panupong-2lapat.jpg

21patipan.jpg

3.ใบรายชื่อของทางโรงเรียน
updatelist1room12.tif ไฟล์รายชื่อ 1/12 อัพเดท (8/6/2556)
updatelist1room12.png ไฟล์รายชื่อ 1/12 อัพเดท ไฟล์เล็กกว่าอันบน (8/6/2556)

ยกเลิก 3. 1-12.jpg ใบรายชื่อ 1/12 แบบสแกนธรรมดา ถ้าปรินท์คงดำมืด (21/05/2556) (มันเป็นใบรายชื่อเก่าตั้งแต่เปิดเทอม วิชาการใส่เลขประจำตัวนักเรียนผิด 1 คน ใบที่ถูกคือด้านบน)

4. ใบรายชื่อครูแอมพิมพ์เอง

ใบรายชื่อแบบถูกต้อง.doc  ใบรายชื่อแบบพิมพ์ใหม่ มีเวรและหน้าที่พิเศษในห้อง (9/6/2556)
ยกเลิก  4. ใบรายชื่อใบหน้าที่เวร.doc ใบรายชื่อ ใบรายชื่อบุคคลที่มีหน้าที่พิเศษในห้องและเวรประจำวัน (22/05/2556)

1-1.tiff จนถึง 5-2.tiff คือ ใบ 5 เล่ม ของ สพฐ ที่ต้องคีย์ให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม (ที่มาใส่ไว้เพราะกันไม่ครบ ชุด 3 ที่แจกเด็ก ไม่ครบ ปรินท์เองเพิ่มแล้ว) (8/6/2556

ลบดีกว่า หน้าที่เคยเขียนให้ 1/12

เดิมมันอยู่หน้านี้ https://sites.google.com/site/praniteeshare/1room12-2556
แต่คิดอีกที ลบดีกว่า เพื่อความสาธารณะ (เดี๋ยวมีคนไม่เข้าใจ จะนึกว่าอวดรวย)
>>>1room12-2556ตอนแรกว่าจะลบแต่เสียดายเลยไม่ลบ อัปเดตเมื่อ 4 เม.ย. 2558 09:57

>>>1room12-2556ตอนแรกว่าจะลบแต่เสียดายเลยไม่ลบ

หน้านี้ เข้าสั้น ๆ ได้ที่ www.pranitee.com

อีเมลครูแอม pranitee@hotmail.com

เฟสบุ๊คห้องสมุด ไว้ตามข่าวประกาศต่าง ๆ ของโรงเรียน ของห้องสมุด และไว้ติดต่อสอบถามได้ค่ะ ครูแอมดูแลเอง ตอบเอง https://www.facebook.com/PWschoolLibrary
เว็บไซต์ห้องสมุด http://202.143.146.125/hplibrary/
เว็บไซต์โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม http://www.pwschool.ac.th
………………………………………………………………….
30/05/2556
ประกาศไว้เลย เด็กห้องครูแอม ใครได้เกรด 4 (เทอมนี้เรียนทั้งหมด 8 วิชา) ครูแอมจะให้รางวัลวิชาละ 10 บาท
ถ้าได้ทุกวิชาก็ 80 บาท (อย่างน้อยก็กินข้าวได้ 4 มื้อเลยนะ)
ที่ ให้แค่นี้เพราะ ถ้าได้ 4.00 ทุกคน ครูแอมก็จ่าย 3,920 บาทแล้ว ครูแอมเงินเดือน 9,100 บาทเอง (มีหักแล้วเหลือแปดพันนิด ๆ จึงให้เยอะกว่านี้ไม่ได้ 555)
สู้ ๆ นะเด็ก ๆ ขอให้ได้เกรด 4 กันเยอะ ๆ
เพิ่ม ๆ ถ้านักเรียนได้เกรด 3 หรือ 3.5 ครูก็จะให้วิชาละ 5 บาท ด้วย เกรดอื่น ๆ ไม่ให้แล้วจ้า
“””สเตปบายสเตป ติดตั้งโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน (มี๒๐คลิป) http://www.youtube.com/playlist?list=PL5o9bLTxcFHjeAosEk2CRohSxdUyC7ELA
(๑๕๐๖๕๖)
………………………………………………………………….

ไว้เก็บไฟล์ที่แชร์ให้กับนักเรียนในห้องได้อย่างเป็นสาธารณะ

1. studenttable1room12.jpg  คือตารางเรียน ห้อง ม.1/12 (20/05/2556)

2. รูปสมาชิก 1/12 พร้อมชื่อ (21/05/2556)
1-5name-no2.jpg
6-10name.jpg
11-15name-no11.jpg
16-20name-no20.jpg
21-25name-no21.jpg
26-30name.jpg
31-34name.jpg
35-38name.jpg
39-42name.jpg
43-46name.jpg
47-49name.jpg
11wanchat.jpg
20panupong-2lapat.jpg

21patipan.jpg

3.ใบรายชื่อของทางโรงเรียน
updatelist1room12.tif ไฟล์รายชื่อ 1/12 อัพเดท (8/6/2556)
updatelist1room12.png ไฟล์รายชื่อ 1/12 อัพเดท ไฟล์เล็กกว่าอันบน (8/6/2556)

ยกเลิก 3. 1-12.jpg ใบรายชื่อ 1/12 แบบสแกนธรรมดา ถ้าปรินท์คงดำมืด (21/05/2556) (มันเป็นใบรายชื่อเก่าตั้งแต่เปิดเทอม วิชาการใส่เลขประจำตัวนักเรียนผิด 1 คน ใบที่ถูกคือด้านบน)

4. ใบรายชื่อครูแอมพิมพ์เอง

ใบรายชื่อแบบถูกต้อง.doc  ใบรายชื่อแบบพิมพ์ใหม่ มีเวรและหน้าที่พิเศษในห้อง (9/6/2556)
ยกเลิก  4. ใบรายชื่อใบหน้าที่เวร.doc ใบรายชื่อ ใบรายชื่อบุคคลที่มีหน้าที่พิเศษในห้องและเวรประจำวัน (22/05/2556)

1-1.tiff จนถึง 5-2.tiff คือ ใบ 5 เล่ม ของ สพฐ ที่ต้องคีย์ให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม (ที่มาใส่ไว้เพราะกันไม่ครบ ชุด 3 ที่แจกเด็ก ไม่ครบ ปรินท์เองเพิ่มแล้ว) (8/6/2556)

Č
ą
1-12.jpg

(353k)
Pranitee Ratanawijitr,

21 พ.ค. 2556 05:44
đ
เพิ่มไฟล์

ความคิดเห็น

Pranitee Ratanawijitr

Pranitee Ratanawijitr
00:14 5 เม.ย.
ไม่ ลบข้อความ แต่ลบไฟล์จ้า เผื่อไว้ใส่ข้อมูลอื่น (ที่เก็บข้อความไว้ ก็เพื่อเอาไว้อ่านฮา ๆ ว่า ณ เวลานั้น มันคือการเป็นที่ปรึกษาคนเดียวครั้งแรกในชีวิต)
ตอบกลับ

https://accounts.google.com/o/oauth2/postmessageRelay?parent=https%3A%2F%2Fsites.google.com#rpctoken=1795376687&forcesecure=1https://clients6.google.com/static/proxy.html?jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fabc-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Dgapi.gapi.en.7rOxC4EUJrE.O%2Fm%3D__features__%2Fam%3DAAQ%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAItRSTO4gz1Nv8SUg2RgiKkyXhOlRYFsWw#parent=https%3A%2F%2Fsites.google.com&rpctoken=623066730

เป็นเมียแบบไหน

 

คนจะคบ ยังไม่มี 5555

 http://my.dek-d.com/kingg-drace/quizmaze/?id=14044&code=AQBuF35RL5_WgqJxGYuVX3YC-OPjqlWjIHClj6BsLJg1757FmKw9-eeaHOCPKM0Vv_V7iUPBY8ti9C4X2wd48ss6pVTTmdoqSvgfqYVRLd0obk2Y-4KPnxgrtkEFcAOuQsDVGxDwnpUiDhzhi7g4F2rRJGb8_qE7FnV-Fh8I8u0uf8cHZ4TtOZ7sPuTeYPzd244mG_8i9PjG2cPDqBHjuKti6OWgrvf5dslvVvasFTFAgjrUD_cNJ5oIZ1zpxcX9_SR9y6ZUjbXyznlgyGPHqddjSwvzwyNeiOhZA0qHYdA4wi7SGyebKIK3_T5LC5VgwUhXwNhdri4eE38Ce4YDM_-r&state=62e8e16a74dd669208b0956e210faa7f#_=_

การที่เราเริ่มห่างหายจากใครสักคนไป

แทบทั้งหมดเป็นเพราะเราสังเกตได้ว่าเขารัก ชอบ สนใจ คนอื่น (ไม่ใช่เรา)

ไม่อยากบาป

เราจะรอ เฉพาะคนที่เรารู้ชัดว่าเขาไม่มีใคร

สุดท้ายคงไม่ต้องรอใคร ไม่มีใครเหลือให้รอ 

ดูแล้วทุกคนที่เราสนใจ เขาสนใจคนอื่นหมด ว่าแต่เราสนใจใครบ้าง เราก็ไม่รู้แล้ว

  

ความเศร้า ทำให้เรารู้สึกว่ามันไร้ค่า

อยู่เฉย ๆ ดีกว่า

อยากให้มีเสื้อแบบนี้ครบทุกสี

บางครั้งหน่วยงานที่ทำงาน ให้ใส่เสื้อสีนั้นนี้ เราก็ชอบแต่เสื้อที่มีกระเป๋าเสื้อ ซึ่งไม่ค่อยเจอที่กระเป๋าลึก ก็เลยอยากให้มีเสื้อยืดคอปก มีกระเป๋า มีสีแดง เหลือง ชมพู เขียว (อ่อน แก่) ส้ม ฟ้า (น้ำเงิน) ม่วง  น้ำตาล ขาว ดำ เท่าสีในกล่องเลย จะซื้อสีละ 2-3  ตัว 555

  

เสื้อตย.คือเสื้อที่ซื้อจากครูสอนร้องเพลง (ครูทำ) ตัวละ 250 ตอนนั้นซื้อมาสองตัว  แต่สีชมพูนี่หาโอกาสใส่ยากนะ

ต้อง สีเหลือง สีฟ้า สีม่วง 😀

เอางี้ น่าจะมีร้านทำ เสื้อมีกระเป๋า ไม่มีลาย

แล้วเวลามีงาน ก็น่าจะขายเป็นเข็มกลัดผ้า (หรือโลหะ) ลายเป็นตราสัญลักษณ์ เอาเข็มกลัดติดแทนลาย มันน่าจะดี เป็นเรา เราโอเคแบบนี้ 

จะได้ได้ร่วมงานทุกสี