เวลารีดผ้า คือ เวลาแห่งการเรียนรู้ 

เอาวีซีดีสอนต่าง ๆ มาดูฟัง ไปกับการรีดเสื้อผ้า