การว๊าก ไม่เคยมีประโยชน์เลย

จาก https://www.facebook.com/DramaAdd/posts/10153577608558291:0

ที่ใช่เลย

เราคิดตรงกับของคุณ Saifar ที่สุด