โปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า

เจอแล้ว โปรแกรมช่วยคำนวณค่าไฟ http://www.baanlaesuan.com/apps/electricitycharge.htm ตย. กาน้ำร้อนไฟฟ้า 1000 วัตต์ ที่เปิดใช้ 0.5 ชม. (คือ 30 นาทีป่าววะ เพราะการ . คือ /100 นั่งงงนานมาก ตกเลข) 1 วัน เท่ากับประมาณ 50 สตางค์ 

เอิ๊ก ๆ