แบบยาว ฝากแปร๊บ

เพิ่งนั่งปิดบล็อกเก่า รู้ตัวแล้ว รู้สึกผิดมากด้วย ไม่แปลกใจเลย ว่าทำไมผู้ชายที่เคยจีบเรา ถึงเลิกคบเรา ไปเลยแบบไม่ลา (พี่อ้วนหมู) แกรับเราไม่ได้นี่เอง ในบล็อกเราปากจัดด่าแรงมาก กลับไปอ่านยังรับตัวเองไม่ได้อยากฆ่าตัวตาย เอาปี๊บคลุมหัว ถ้าย้อนเวลาได้ จะไม่เขียน บอกเลยว่าไม่เขียนแน่นอน ด่าคนอื่นนะไม่ได้ด่าอ้วนหมู นี่จะตามปิดบล็อกหมด ไม่ได้กลัวอะไรเลย กลัวกฎหมาย แรงเกิน (นึกถึงเรื่องคนท้องโดนมนุษย์ป้าสกายคิก) —  พี่อ้วนหมูเขาน่าจะอ่านบล็อกเรา

ชื่อหนังสือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ชื่อผู้แต่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อสำนักพิมพ์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
พิมพ์ครั้งที่………………………………ปีที่พิมพ์……………………………………………………………………จำนวนหน้า…………………………………
ตรงกับสาระการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาระที่ได้จากเรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตัวละครที่ชอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน…………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่องย่อ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประโยชน์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วช่วยพัฒนานักเรียนด้านใดบ้าง………………………………………………………………………………………………………..