เวลาซื้อเครื่องปรินท์อิงค์เจทมาแล้ว โปรดระวังหมึกตัน

image

ป้องกันได้โดย สั่งปรินท์ทุกวัน 555
อย่างเรา เราปรินท์นามบัตรเราเอง (ทำนามบัตรด้วยไลน์คาเมร่า) โดยทำให้เป็นภาพที่มีสีดำ ชมพู แดง เหลือง ฟ้า น้ำเงิน อะไรเยอะไปหมด ให้มันได้ปรินท์ออกมาจากทุกแทงค์

แค่นี้ก็กันหัวหมึกตันได้แล้ว
นามบัตรก็เอาไว้แจกนักเรียน