เทคนิคครูแอม ภาค 4

นึกไม่ค่อยออก
อย่ารับแอดเฟซเด็กนักเรียน เพราะ มันสร้างความวุ่นวายให้บนไทม์ไลน์ และ แชต มาก ๆ
เคยคิดว่า การสร้างทางเลือก เช่น ถ้าไม่แต่งนิราศมา ต้องออกไปสอบพูดหน้าชั้น เอาจริง ๆ เด็กรวมตัวกันโกง ไม่ทำเลยสักอย่าง
เด็กเข้าห้องมาเสร็จ ทวงเล่มเซ็นจากหัวหน้าเลย กันลืมเซ็น
ถ้าคิดออกจะมาเขียนให้ใหม่