อีก 1 วันที่เราร้องไห้หนักมาก

คือบ้านเราสกปรก รก เราเก็บขยะแล้วหนอนขึ้นมือ เราเลยอีแหยะ

มีเรื่องอยากบ่น 

ส่วนใหญ่จะเหนื่อย เหนื่อยยาว

แอบเล่านิด

ไม่เล่าแล้ว คิดว่าไม่ควรเล่า เก็บไว้ในใจดีกว่า 

เหนื่อยจังเลย เหมือนมันจะตาย