มีงาน ทำงาน จดบันทึกงาน

หัวหน้าให้แก้แบนเนอร์แทน

ด้านกราฟิกเราห่วยมาก

แต่เราก็พยายาม

เออ ว่าง ๆ จะโหลดนะ http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

ฟอนต์ที่เราใช้

ดานวิเวก (TH Dan Vi Vek)

ฉากหลัง

BG & Wallpaper – Graphic

https://www.google.co.th/search?q=background+%E0%B8%94%E0%B8%B3+%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2&biw=1304&bih=648&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjZuJi-xv_PAhVLLY8KHdTrDW8Q7AkIJg#q=background%20%E0%B8%94%E0%B8%B3%20%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2&tbm=isch&tbs=rimg%3ACSf9Jb7A2c8CIjiyDU2fzGxNTstzGRFQBVQTQvzdTxNNZnZMcPpetwj-Me27-IKt3GiMIsXJwXT34M2Bfl9NBC8eBCoSCbINTZ_1MbE1OEeVtjBw4HOBLKhIJy3MZEVAFVBMRu_17NWQXxolMqEglC_1N1PE01mdhGf-VGpQ9FHDioSCUxw-l63CP4xEZ7iIMIvRYK-KhIJ7bv4gq3caIwRrr05OWL652sqEgkixcnBdPfgzRFp0yA419H_1NCoSCYF-X00ELx4EEfzgtQ2C4uOC

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณรูปภาพที่แจกที่วัดสุคันธาวาส ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ หนูเอากลับมาสแกน ได้ใช้งานนี้เลย

http://www.pwschool.ac.th/

ตรงแบนเนอร์ค่ะ

กับ http://www.wbb.ac.th/

คือรูปนี้

pw-banner-king9