สาเหตุที่เด็กตกจนต้องเรียนซ้ำ

ถ้า ม.ต้น  มันมาจากเด็กอ่านหนังสือไม่แตก อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หลายคนเลย
เราว่าเราออกใบงานง่ายสุดแล้ว ให้อ่านใบงาน แล้ว ลอกมาตอบ

สามชม. เด็กทำไม่เสร็จ เพราะมัวคุย มีปัญหาเรื่องการลอก การอ่าน การเขียน

รันทดมาก

นี่แบบทำชุดเดียว รวมหมด 11 วิชาเลย ครูอย่างเราเองก็นั่งหานานมาก พยายามหาแก่นวิชามาออกให้เด็กลอก พอเด็กทำไม่เสร็จ (แค่ลอก) ปวดใจจริง ๆ ลองดูไฟล์ด้านล่าง

[WORD]เอกสารประกอบการเรียนซ้ำ คอม มต้น

[PDF]เอกสารประกอบการเรียนซ้ำ คอม มต้น

Advertisements

แอพ วาดแผนที่ เยี่ยมบ้าน แบบนี้แทนดีกว่าค่ะ ให้เด็กเปิดจากมือถือตัวเอง

อันที่ 1

อันที่ 2

แถมแผนที่ (ใช้ฟรี 7 วัน)