ทดสอบ featured image

img_8529

Advertisements

ประเมินครูผู้ช่วยครั้งน่าจะต้องมีตามนี้

ถ้าไม่โชวจะโดนตัดคะแนน

ถ่ายโต๊ะห้องทำงานห้องพักครูห้องสอน

มีนิทรรศการในห้องอะไรบ้างถ่ายที่จัดบอร์ดมาเป็นบอร์ดในห้อง

พัฒนาบุคลิกภาพด้วยอะไรบ้างเช่นโดยการออกกำลังกายทุกวัน

ต้องแสดงตัวเลขเช่นจัดกิจกรรมกี่ครั้งมีกิจกรรมอะไรบ้าง

อย่างหนังสือห้องสมุดก็ต้องบอกว่าในรอบนี้มีจำนวนหนังสือที่ลงทะเบียนเพิ่มกี่เล่ม

มีเด็กเข้าใช้กี่คนกี่คนต่อวันในรอบสามเดือนนี้

การพูดไม่ชัดก็ถือเป็นปัญหาด้วย

เค้าบอกว่าคนแรกพูดไม่ชัด

ในส่วนของการอบรมต้องบอกว่าอบรมที่ไหนอบรมชื่ออะไรที่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็ผลของการอบรมเป็นอย่างไร

จะต้องมีหัวข้อตามฟอร์มเดี๋ยวเค้าก็จะแจกฟอร์มแบบใหม่

ต้องบอกว่าในเด็ก 100 คนผ่านกี่% ตกหี่% ทำสือเรื่องอะไรบ้าง

เอารถไปซ่อมมา

เอกสาร

ใบเคลม
สำเนา ใบขับขี่
สำเนา บัตรประชาชน
สำเนา เล่มทะเบียน
สำเนา กรมทัณ (เกือบลืมให้)

บทเรียน การขับรถโดยไม่มีกระจกมองข้าง กระจกมองหลังช่วยได้โอเค แต่อยากให้รถกลับมาสมบูรณ์ที่สุด

คนฝึกขับรถ ควรได้ลองฝึกแบบ คิดว่าตนเอง ไม่มีกระจก ผลัดฝึก เวลาเกิดอุบัติเหตุ จะได้มีทักษะในการขับต่อ

จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีก

บทเรียนที่ได้จากการสอนเด็ก สอบเด็ก

1) เด็กไม่ได้เข้าใจทุกอย่างที่เราพูด และเด็กไม่ได้รักการอ่าน ไม่ขวนขวาย
เวลาสอบซ่อมเด็ก ควร ยอมทำใบงาน ชีต 1 แผ่น แจกทุกคนไปเลย เพราะถ้าแจ้งทางเน็ต บางคนไม่มีเน็ต มันก็ไม่รู้อยู่ดี แจ้งเร็วแค่ไหน มันก็ไม่รู้อยู่ดี

2) สอน คำศัพท์ ตัวอย่างคำถาม เราสอน เป็น EIS ไง เพราะเด็กเก่งคอม ก็ตกได้ ถ้าไม่เก่งอังกฤษ

3) พยายามพูดช้า ๆ ชัด ๆ

4) วางแผนอะไรล่วงหน้าเยอะ ๆ

5) อย่าท้อ สู้ต่อไป คิดเสมอว่า สุดท้ายแล้ว นักเรียนควรจะได้อะไร

เดี๋ยวมาเพิ่มวันหลัง