อยากเก็บไว้อ่านซ้ำ แต่ไม่มีเวลา


ยืมที่ทำงานมา มาบันทึกรักการอ่าน

สุดท้ายเอามาคืน เพราะไม่มีเวลาอ่านจริง ๆ 

แค่งานประจำ ก็หมดเวลาชีวิตแล้ว

เตรียมงาน เล่มสรุปโครงการห้องสมุด 

เตรียมแผนการสอน โครงการสอน ข้อสอบ

โครงงาน ความรู้ที่เป็นเรื่องใหม่ ไม่เคยรู้จักมาก่อน

งานเรียนตรีอีกใบ สารสนเทศ ที่เรียนเป็นเพื่อนใหม่ การบ้านยาก ต้องอ่านทุกหน้า หาไม่เจอ อ่านไม่ไหว

งานบ้านรก ภาระเยอะแยะมากมายมหาศาล

จริง ๆ มีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ยากเกินอธิบาย มันรู้สึกแย่พอสมควรเลยนะ และบอกใครไม่ได้ ไม่อยากบอก แต่ที่มาบอก อยากให้รู้ว่าไม่ได้อยู่เฉย ๆ หายใจทิ้งไปวัน ๆ

ถ้าได้อะไร จะมาจดไว้ ไม่อยากให้ใครต้องนับ 1 มันเหนื่อยนะ การนับ 1 ทุกครั้งอ่ะ เหนื่อยมาก

ถ้าไม่ติดอะไรในชีวิต บอกเลยคงไปบวชตลอดชีวิต มันอาจไม่หายทุกข์ แต่มันน่าจะช่วยตัดทางโลก อยากตัดมาก 

เรายังต้องปรับตัวอีกมากมาย แค่ตาย

ตอนนี้มีเพื่อนสนิทเป็นโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคติดต่อ ใช่ไหม แต่อย่างที่เราเคยบอก ๆ ไว้ เราไม่ตายง่าย ๆ หรอก เราจะต้องสละชีพเพื่อปกป้องคนที่เรารักที่รักเรา 

บอกตรง ๆ เป็นจุดที่ก็ไม่รู้หลายอย่าง อยากร้องไห้ตลอดเวลา