แนะนำให้เด็ก ๆ อ่าน

ยืมห้องสมุดมา

เหมาะกับเด็ก ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ

ขอตัวอ่านก่อน

ดี มีประโยชน์แน่นอน ให้ลูกหลานอ่านแบบนี้เยอะ ๆ ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์

image