กระดาษสีตัดเป็นเส้นทำพื้นบอร์ด

image

6/4 (5/4 ปีการศึกษา 2555)
สวยดีนะ ใช้เศษกระดาษก็ได้