ตั้งแต่สมัคร ยันรายงานตัว ไม่เรียงเวลานะ จะเผื่อเอาไปสอน ม.3 เทอม 2

https://web.facebook.com/kruamteachcomputer/videos/574083066410432/?__xts__[0]=68.ARADajJs-UVNrKmk9GxnJm8EfyVKZ58hNqDA60K2jbM8OXmbtDoR419RUB9Xiji7ZaaoR-iTpG67Fgn_vmW-czFLIBxTPeeF9fwpHmPFmTp7kNCn8OYyIXX4zJKtG33iY5Fcym5Y_4lzLZiWkpYJ4F-GLbbYw8ub3sSs2Rn0BTg0C-O0MesZjjnelvrm5tUh8PEXniMOdkc0xl5gvppNcGpV0WDbBLIlnADJnpNKskFn5GkQHPSoZeOGUjRf5p_u3F18YIEgKz36d66ldY5VqSy0FcOaJn_k14_617En9swVAj2CP5b9DHluq9tEvP8wp__VsQzuWgsmX33Y4PWTHn0SdkzJmK3xhd4&__tn__=-R

 

บันทึก ข้างบนเป็นไลฟ์สด

https://web.facebook.com/kruamteachcomputer/posts/2292432287694150?__tn__=-R

 

ฟอร์มสมัครในไอแพด ม.1

https://web.facebook.com/pwschool.ac.th/posts/2462570987108676?__tn__=-R

 

ฟอร์มสมัครในไอแพด  ม.4

https://web.facebook.com/pwschool.ac.th/posts/2462572587108516?__tn__=-R

 

จำนวน

https://web.facebook.com/pwschool.ac.th/posts/2467453943287047?__tn__=-R

 

เสื้อ

https://web.facebook.com/pwschool.ac.th/posts/2487314594634315?__tn__=-R