ถึงไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป ก็ขอให้เกรงกลัวต่อกล้องวงจรปิด

ที่ เราจับหน้าจอมา เราจะบอกว่า 

1) เขาอาจจะไม่ได้คิดเอาไปขายหนังโป๊ก็ได้ แต่เป็นแบบกรณีความปลอดภัย เช่น มาฆ่ากันตายในนี้ จะได้มีหลักฐาน (เดาล้วน ๆ)

2) เรื่องของการลักขโมย

ฉะนั้น ต่อไปจะทำอะไร ทุกที่แหละ ต้องระวังจะมีกล้อง

อยากกอดอยากจูบกับแฟน ก็เก็บไว้ทำที่บ้าน เพราะที่บ้านอาจมีกล้อง แต่เป็นดูกันเอง ทว่า ที่อื่น ถ้ามีกล้องนี่ มีคนดูมากมาย ดีไม่ดีโดนประจานได้อีก 
คนน่าจะทำชั่วทำเลวลดลง เพราะกลัวกล้องวงจรปิด

โฆษณา