นั่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เรียงเลขที่

ที่ห้องจะเป็นงี้ เปิดแฟลชกับไม่เปิดแฟลช

อยากให้เขามีระเบียบ นั่งไว ปล่อยไว