เพื่อให้มีโอกาสได้ของคืนเพิ่มขึ้น, ลดของหาย, และสิ่งที่น่าจะพกไปทุกที่

image

เวลาที่เอกสารไปกับคนอื่น แต่ต้องกลับคืนมาที่เรา เราควรเขียนที่เอกสารนั้นด้วยว่า สุดท้ายแล้ว เมื่อทำครบ (เช่น เซ็นชื่อรับของ อ่านจบ เขียนตอบ ฯลฯ) ให้ส่งใบเอกสารที่ใคร เพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อได้ หรือแม้แต่หายก็จะได้ส่งคืนเจ้าของได้
เราเลยทำสติกเกอร์ (ถ้าเอกสารน้อยแผ่น เช่น มีชุดเดียว ก็เอาดินสอเขียนที่เอกสารเลยก็ได้ ง่ายกว่าเยอะ อย่าฝากเป็นคำพูด เพราะคำพูดนั้นเลื่อนลอย และทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายกว่าการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร)

อ่ะ อย่างที่เห็นคือ เราทำไว้เผื่อ ๆ
จุด ๆ คือเผื่อเขียนชื่อคนอื่น และส่งคืนที่ห้องอื่น อะไรแบบนี้ 555

ส่วนดินสอ จะอธิบายในภาพหน้า

image

เราจะต้องไปทำหน้าที่แจกสมุดรายงานใช้ดินสอติ๊ก คือคนน้อย คงไม่หายหรอก แต่แค่จะมาแนะนำเฉย ๆ ว่า ติดชื่อที่ดินสอ ที่ปากกาไปเลย กันคนหยิบไปแล้วลืมคืน แล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะคืนใคร เพราะไม่รู้ว่าเป็นของใคร เราทำไว้ 6 แท่ง (ดินสอลักษณะนามเป็นแท่ง ปากกาเป็นด้าม) ใส่กระบอกสี ติดสติกเกอร์ตะกี้ด้วย 555 จะติดเป็นตัวอย่าง

สุดท้าย

image

image

สมุดเล็ก ใส่กระเป๋าน้อยติดตัวไปได้ทุกที่ เซ็ง นึกว่านกหวีดเป่าได้ ที่ไหนได้ มันแค่สวย ๆ ตั้ง 49 บาท เสียดายเงิน 555 แต่นะ ก็แค่จะยกตัวอย่างว่า หัดพกปากกาดินสอกระดาษติดตัวไว้กันเถอะค่ะ มีประโยชน์แน่นอน

คนที่ต้องคอยยืม คอยขอ นั้น ไม่สะดวกหรอกค่ะ แต่อย่าลืมติดชื่อนะ กันคนอื่นมาขอยืมแล้วจะเอาไปเลย