อย่าเอาภาระให้คนอื่น

ห้องสมุดไม่ใช่ที่ซ่อนเด็ก ไม่ใช่สนามเด็กเล่น

ปล่อยเด็กมา

เสือกไม่รีบมาดู

พอกูพูดตรง

เสือกตีเด็ก

อีคนใจยักษ์ใจมาร

ทำไมมึงไม่เอาเด็กไปไว้ห้องโฮมรูมหรือหาห้องเรียน

หมดสิ้นความนับถืออีนี่จริง ๆ

สงสารเด็กห้องนี้ที่ดี ๆ ที่เคยรักเรา
วันนี้มันคงเห็นเราเป็นปีศาจหมดแล้ว

เตือนเด็ก บางทีที่เอ็งถูกตี อาจเพราะครูเอ็งเกลียดครูอีกคน แล้วไปลงที่เอ็ง

สัมผัสได้