ควรซื้อของแจกปีใหม่ ไว้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม

พอเพื่อนบ้านมาเรียก เอาของมาให้ จะได้มอบในส่วนของเราให้เขาไปเลย ไม่ต้องไปเรียกเขาวันหลัง 555

(ถ้าเขาไม่ให้ก็ดี ไมาต้องไปให้ ไม่เปลือง)

ทยอยซื้อ จะได้ไม่ต้องแบกหนัก

อย่าแห่ไปซื้อช่วงคนแก่ไป มันจะต่อคิว วุ่นวาย

ถูกแพงกว่ากันไม่กี่สิบบาท อย่าไปคิดมาก ถ้าไม่ตาย 

การไม่เบียดเบียนกัน เป็นของขวัญที่ดีที่สุด