มาออกกำลังกายด้วยการเดินกัน

วิธีคำนวณคร่าว ๆ ของ คร่าว ๆ (อาจไม่ตรง เอาแค่คร่าว ๆ) เราจดมาจากเครื่องนับก้าวของเนสเล่ต์ ที่เราได้รางวัลมาเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วประมาณนั้น

เดิน 7 ก้าว
เท่ากับ
เผาผลาญ 2 แคลลอรี่
ได้ระยะ 0.003 ไมล์ หรือ 0.005 กิโลเมตร

คร่าว ๆ อานะ
เช่น เมื่อวานเราเดินไป 7,000 ก้าว
เท่ากับเผาผลาญไป 2,000 แคลลอรี่ (เอา 7,000หาร7 ได้เท่าไร เอาไปคูณ 2)
เท่ากับประมาณ 5 กิโลเมตร (เอา 7,000 หาร 7 ได้เท่าไร เอาไปคูณ 0.005)

มันคือค่าโดยคร่าว ๆ
ไปหาเครื่องนับก้าวมานับ หรือไปหาแอพอื่น ๆ ดูก็ได้ แต่อันนี้คือแบบเผื่อใครอยากนับเอง 555
ปล.ตอนเราเดินไปสองพันก้าว เราก็หิวแล้ว