วิธีประยุกต์จดหมายเวียนในการทำเกียรติบัตร


https://drive.google.com/folderview?id=0ByblioFNkE1sfkxvMHFQR21nbG9PNHFGdzVJZUNUSFU3ZzdNTFFtRXZpV0djM2JQeWN1NFE&usp=sharing